Tag archief: magnetische velden

Zijn antennes slecht voor mijn gezondheid?

In principe niet; antenne-installaties staan over het algemeen op plaatsen waar u niet dichtbij kunt komen. Dat wil zeggen: u kunt niet minder dan drie meter direct voor het antennepaneel komen.

Uit onderzoek blijkt dat antenne-installaties een verwarmend effect hebben. Om te voorkomen dat ons lichaam teveel opwarmt zijn blootstellingslimieten opgesteld. Op de publiektoegankelijke plaatsen (alle plaatsen waar u als publiek kan komen), kunt u niet zo dicht bij een antennepaneel komen. De blootstellingslimieten worden dan dus niet overschreden, waardoor uw lichaam niet teveel opwarmt.
De blootstellingslimieten zijn opgesteld door een Internationale Commissie (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). De blootstellingslimieten geven de maximale waarden aan waar een persoon continu aan mag worden blootgesteld. De Europese Unie raadt haar lidstaten aan deze limieten te hanteren. Nederland heeft deze limieten in regels vastgelegd, zoals verreweg de meeste andere Europese lidstaten.
De Gezondheidsraad is een adviesorgaan van de Nederlandse overheid op het gebied van onze gezondheid. Zij analyseert en beoordeelt alle onderzoeken over elektromagnetische velden. Elk jaar brengt de Gezondheidsraad een jaarbericht uit waarin zij ingaat op uitgevoerde onderzoeken op het gebied van elektromagnetische velden en gezondheid.

Bron: Antennebureau

Zijn er bij de plaatsing van een antenne gezondheidsrisico’s voor huurders?

Nee, een antenne wordt meestal op het dak van een woongebouw geplaatst waar huurders niet dichtbij kunnen komen. Bovendien hanteert de overheid, op publiektoegankelijke plaatsen, blootstellingslimieten aan de veldsterkte van antennes.
Een antenne-installatie zendt horizontaal, waardoor de radiogolven van het dak af zenden en niet in het dak zenden. Agentschap Telecom voert veldsterktemetingen uit. Uit deze metingen blijkt dat op publiek toegankelijke plaatsen én in woningen de veldsterkte ver beneden de gestelde limieten blijven. Zie voor meetresultaten het Antenneregister en de link ‘veldsterktemeting in uw buurt’.

Bron: Antennebureau

Kan er veilig worden gewerkt in de buurt van antennes?

Als er heel dicht (binnen enkele meters) bij antennes wordt gewerkt, is de werkgever verplicht na te gaan welke risico’s hieraan zijn verbonden. Ook moet de werkgever maatregelen nemen om overschrijding van de veilige limieten te voorkomen. Dit kan o.a. door de duur van de werkzaamheden te verkorten of door de antenne tijdens de werkzaamheden uit te zetten. Voordat een zendmast kan worden uitgezet, is overleg met de operator nodig.

Bron: Antennebureau