Uw vastgoed rendeert maximaal

Property Telecom voert een full-audit uit en kan uw antenneopstelpunten zorgvuldig beheren

Audit van uw vastgoed

Dankzij de audit van Property Telecom heeft u een compleet overzicht van de status van de antennes op uw vastgoed

Lees meer...

Wij beheren uw vastgoed voor u

Telecom Site Management ontzorgt. Wij beheren de opstelpunten, wij zijn contactpunt voor de operators.

Lees meer...

Informeer!

Neem vrijblijvend contact op. We vertellen u graag hoe we u van dienst kunnen zijn.

Lees meer...

Property Telecom een professioneel service-georiënteerd bedrijf, richt zich op het beheer en management van telecom-opstelpunten, ten behoeve van mobiele telecommunicatie en/ of internet, welke zijn gerealiseerd door telecom-operators op één of meerdere van uw vastgoedobjecten.

Introductie

Property Telecom, een professioneel service-georiënteerd bedrijf, richt zich op het beheer en management van onder andere (mobiele) GSM, LTE, TETRA, UMTS en WIMAX telecom-opstelpunten, ten behoeve van mobiele telecommunicatie en/ of internet, welke zijn gerealiseerd door telecom-operators op één of meerdere van uw vastgoedobjecten.

Property Telecom verleent diensten aan vastgoedeigenaren door hen te assisteren bij het dagelijks beheer van bestaande en toekomstige contractuele verplichtingen met betrekking tot deze (mobiele) telecom-opstelpunten en er zorg voor te dragen dat zij maximaal rendement behalen.

Onze missie is om problemen op te lossen, welke verbonden zijn aan het verkrijgen, het hebben en/ of het verwijderen van een antenne-opstelpunt op uw vastgoedobject. Door het werk voor u uit handen te nemen kan uw organisatie zich volledig richten op haar eigen ‘corebusiness’.

Onze klanten zijn woningcorporaties, institutionele vastgoedbeleggers, vastgoedbeheerders, hotelketens, verpleeg- en verzorgingstehuizen, scholengemeenschappen, ziekenhuizen en andere vastgoedeigenaren.

Onze waarden

Professionaliteit

Al onze ondernemende medewerkers hebben ruime en specifieke ervaring opgebouwd in het acquisitietraject van telecommunicatie-operators. Deze specifieke en ruime ervaring opgeteld bij de kennis over onze klanten en haar werkterreinen, stelt ons in staat om voor u het beste financiële en maatschappelijke rendement te behalen!

Integriteit

Op basis van vertrouwen werken wij aan een open communicatie met onze klanten en potentiële opdrachtgevers, waarbij zorgvuldigheid en integriteit voorop staan in het doen en laten van ons handelen. Wij zijn van mening dat wederzijds vertrouwen en respect de basis vormen voor een duurzame en prettige samenwerking.

Toewijding

Alleen door met toewijding ons iedere dag opnieuw in te zetten voor onze klanten, zijn wij in staat om het beste voor u te realiseren. Deze toewijding komt tot uiting in ons streven naar perfectie in onze dienstverlening. Op deze manier willen wij graag een bijdrage leveren in de zakelijke successen van al onze klanten.

Uw winst

  • Toegang tot de specialistische kennis van Property Telecom op financieel, technisch en juridisch gebied inzake onder andere GSM, LTE, TETRA, UMTS en WIMAX apparatuur ten behoeve van mobiele telecommunicatie en internet.
  • Geen belasting van uw eigen organisatie en/ of medewerkers met betrekking tot (veel) contactmomenten en -punten met telecom-operators en haar site acquisitie-, contractonderhandelaars, aannemers, juristen en andere door telecom-operators ingeschakelde partijen.
  • Hoger rendement voor u als vastgoedeigenaar zonder extra bijkomende kosten.
  • Heldere managementinformatie met een duidelijk overzicht van opbrengsten, de behaalde resultaten en uw financiële voordeel.
  • Single Point of Contact: slechts één vast contactpersoon voor u als vastgoedeigenaar.
  • Integere, toegewijde en ondernemende professionals staan voor u klaar.