VASTGOED-EIGENAAR

PROPERTY-TELECOM heeft een dienstenpakket samengesteld op basis van de wensen en behoeften vanuit de markt. Het is speciaal ontwikkeld en afgestemd op vastgoedeigenaren die te maken hebben of krijgen met operators welke van hun gebouwen en/ of grond gebruik wensen te maken om een antenne-installatie aan te mogen brengen of dat er reeds installaties zijn aangebracht.

Uw belangen, eisen en wensen als vastgoedeigenaar, staan voor ons centraal!

  • De audit omvat een inventarisatie van alle antenne-opstelpunten en de daarbij behorende contractstukken. Zowel fysiek uitgevoerd op locatie als op papier. Klik hier voor meer informatie.
  • Het verstrekken van advies met betrekking tot o.a. het afsluiten, verlengen, beëindigen en de mogelijke verkoop van huurcontracten.
  • Het Telecom Site Management (TSM) omvat het contractbeheer, (her-) onderhandelingen huurcontracten, afhandelen van verzoeken van operators, de supervisie van werkzaamheden, het uitvoeren van periodieke/ jaarlijkse inspectiebezoeken en eventueel het verrichten van administratieve werkzaamheden. Klik hier voor meer informatie.