TELECOM SITE MANAGEMENT

Het Telecom Site Management (TSM) omvat onder andere:

  • advies op het gebied van beleid en bedrijfsprocessen;
  • het contractbeheer met betrekking tot antenne-opstelpunten;
  • (her-) onderhandelingen huurcontracten;
  • de controle van bouwtekeningen en eventuele benodigde vergunningen;
  • het begeleiden en controleren van instemmingsprocedures conform het antenneconvenant;
  • de coördinatie in voorbereiding en begeleiding van werkzaamheden aan antenne-opstelpunten;
  • de coördinatie in voorbereiding en begeleiding van dak/ renovatiewerkzaamheden;
  • het uitvoeren van periodieke/ jaarlijkse inspectiebezoeken;
  • het uitvoeren van administratieve werkzaamheden.

De verschillende aspecten worden in goed overleg met opdrachtgevers afgestemd.

Door onze inzet en werkwijze binnen het Telecom Site Management, garanderen wij de beste resultaten voor onze klanten waarbij wij streven naar een combinatie van maximaal financieel én maatschappelijk rendement.

Slechts èèn contactpersoon voor u zodat u zich volledig kan richten op uw eigen core business!

TSM - Telecom Site Management van PropertyTelecom