Auditing

De audit omvat een inventarisatie, fysieke inspectie en analyse vanĀ alle antenne-opstelpunten (sites) aangebracht op uw vastgoedobjecten en de daarbij behorende huurcontracten, bouwtekeningen, toegangsprotocollen, vergunningenĀ en overige relevante correspondentie.

De resultaten hiervan worden gepresenteerd in een audit-rapport waarin wij onze bevindingen weergeven ten aanzien van de technische, juridische en financieel/ administratieve elementen uit de contracten in relatie tot de feitelijke situaties op uw daken.
Tevens treft u in onze audit-rapporten fotorapportages, conclusies en aanbevelingen aan.

Na het laten uitvoeren van een audit door PROPERTY-TELECOM heeft u een totaaloverzicht van al uw antenne-contracten, de actuele situatie op uw daken en de mogelijkheden voor de toekomst!

Property-Telecom Auditrapportage