AUDITING

De audit omvat een uitgebreide inventarisatie, fysieke inspectie en analyse vanĀ alle antenne-opstelpunten aangebracht in, op of aan uw vastgoedobjecten en de daarbij behorende contracten, technische tekeningen, toegangsprotocollen, vergunningenĀ en overige relevante correspondentie.

De resultaten worden gepresenteerd in een overzichtelijk audit-rapport waarin wij onze bevindingen weergeven ten aanzien van de contracten in relatie tot de feitelijke situaties van de antenne-opstelpunten in, op of aan uw vastgoedobjecten. Tevens bevatten onze audit-rapporten foto’s van de antenne-opstelpunten, overzichten van huurpenningen en conclusies en aanbevelingen in o.a. juridische zin aan.

Na het uitvoeren van een audit heeft u een totaaloverzicht van al uw antenne-contracten, de huuradministratie en de actuele situatie op uw daken en de (verbeter-)mogelijkheden voor de toekomst!

Property-Telecom Auditrapportage