AUDITING

De audit omvat een uitgebreide inventarisatie, fysieke inspectie en analyse vanĀ alle antenne-opstelpunten aangebracht in, op of aan uw vastgoedobjecten en de daarbij behorende contracten, technische tekeningen, toegangsprotocollen, vergunningenĀ en overige relevante correspondentie.

De resultaten worden gepresenteerd in een overzichtelijk audit-rapport waarin wij onze bevindingen weergeven ten aanzien van de contracten in relatie tot de feitelijke situaties in, op of aan uw vastgoedobjecten. Tevens treft u in onze audit-rapporten foto’s, conclusies en aanbevelingen in o.a. juridische zin aan.

Na het uitvoeren van een audit heeft u een totaaloverzicht van al uw antenne-contracten, de actuele situatie op uw daken en de mogelijkheden voor de toekomst!

Property-Telecom Auditrapportage