Antenne-opstelpunt werkregels

  • Zorg dat u zich kunt identificeren met een geldig identiteitsbewijs;
  • Opstelplaats kraan dient tijdig en correct te worden aangegeven door de antenne-eigenaar (de Eigenaar kan niet verantwoordelijk gehouden worden indien de stelplaats kraan bezet is);
  • Vluchtwegen dienen ten allen tijde vrij gehouden worden;
  • Hulpdiensten moeten vrije toegang hebben tot de centrale entree en andere toegangen;
  • Zelf verantwoordelijk voor sanitaire voorziening, deze dient direct na de werkzaamheden te worden verwijderd;
  • Houd alles schoon en opgeruimd; eventueel restafval volledig afvoeren (ook losse klemmen, schroeven, etc.);
  • Rond uw werk zorgvuldig af; schakel gebruikte apparatuur uit en sluit ramen en deuren en doe het licht uit;
  • Instructies van medewerkers van Eigenaar dienen te worden opgevolgd;
  • Verplichte melding van incidenten, dit zijn bijv. defecte lift, niet verwijderd afval, niet afgedichte brandweringen of lekkages.

Bedankt voor uw medewerking!