Woningcorporatie / woningstichting – antennes – GSM – TETRA – UMTS – WIMAX – RIE-tool, valgevaar – werken op hoogte

Valgevaar

Over het onderwerp Arbeidsveiligheid is een themacentrum beschikbaar. Dit themacentrum is bedoeld om u te voorzien van praktische, bruikbare breedte- én diepte-informatie over arbeidsveiligheid.
In Europa overlijdt bijna dagelijks een werknemer door een val. In de Europese Richtlijn ‘Werken op Hoogte’ staan de voorschriften voor valbeveiliging en lijnen. Deze eisen voor de valbeveiliging uit de Europese richtlijn komen overeen met de al bestaande eisen uit de Nederlandse Arbowet.

Wat moet?
Bij werk op 2,5 meter en hoger moet een werkgever maatregelen nemen om valgevaar te voorkomen. De keuze voor de juiste maatregelen baseert u op de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). Daarin dient u onderscheid te maken in:
• de beveiliging voor het bereiken van de werklocatie
• de beveiliging voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden van en op de werklocatie
• de reddingsmogelijkheden en oplossingen na een val

Als het echt niet mogelijk is valgevaar te voorkomen door maatregelen aan de bron of door collectieve maatregelen (leuningen) moeten werknemers persoonlijke valbeveiliging dragen. U bent als werkgever verplicht de juiste materialen met de juiste training en opleiding aan te bieden.

Valbeveiliging moet de gevolgen van een val op het menselijk lichaam opvangen (tot onder 6 kN). Er zijn twee soorten valbeveiliging: valbeveiliging voor werken in het horizontale vlak en valbeveiliging voor het werken in het horizontale vlak. Een valbeveiliging heeft altijd een bevestigingspunt, een harnasgordel en een valstopapparaat.
Gebruikte materialen moeten een bewijs van keuring hebben.

Wat mag?
U kunt kiezen uit verschillende valstopapparaten, zoals geïntegreerde valdempers, automatische valstopapparaten, blocmax met valdemper, etcetera.
U mag het valbeveiligingssysteem combineren met een instelbare positioneringslijn, zodat de werknemer bij werken op hoogte de handen vrij houdt voor het werk.
Onder de 2,5 meter hoeven in principe geen maatregelen genomen te worden, tenzij er risicoverhogende omstandigheden zijn, zoals vallen langs of op uitstekende delen.

Wat helpt?
• plaats leuningen bij werkzaamheden op platte daken
• dek gaten af in vloeren van hoger gelegen verdiepingen
• zorg ervoor dat uw BHV-organisatie voorbereid is op hulpverlening op hoogte

Bron: arboportaal.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.