Tag archief: woningbouwcorporatie

Corporatie regio Noord-Holland kiest voor Telecom Site Management

Recentelijk heeft wederom een woningbouwcorporatie in de regio Noord-Holland besloten een hernieuwd samenwerkingsverband met Property-Telecom aan te gaan voor de komende jaren. Wij zullen deze opdrachtgever op onze eigen wijze ondersteunen middels het Telecom Site Management en de antenne-portefeuille vakkundig beheren.
Interesse wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Woningcorporaties en antenne-installaties

Woningcorporaties en antenne-installaties.

Woningcorporaties beschikken als maatschappelijke vastgoedondernemingen traditioneel over gebouwen die vanwege de ligging en hoogte geschikt zijn als antenne opstelpunt voor mobiele netwerkoperators. Bijna alle woningcorporaties in Nederland hebben op een of meerdere gebouwen dan ook antenne-installaties staan. De groei van het mobiele verkeer zal de komende jaren flink doorzetten. Om ook in de toekomst te kunnen inspelen op markt- en technologische ontwikkelingen is het noodzakelijk dat al op korte termijn de bestaande antenne-installaties hiervoor geschikt worden gemaakt. De mobiele netwerkoperators hebben al aangekondigd daarom nog dit jaar het snelle 4G netwerk in Nederland uit te rollen. Door nieuwkomers op de mobiele markt zal de vraag naar nieuwe antenne opstelpunten extra worden versterkt.

PROPERTY-TELECOM is behulpzaam bij een zorgvuldige plaatsing van nieuwe antennes en aanpassing van bestaande antenne-installaties in heel Nederland. Wij nemen u het tijdrovende werk uit handen dat is gemoeid met bijvoorbeeld de technische opname op een locatie, zodat u zich kunt blijven richten op de dienstverlening aan uw eigen klanten, maar altijd zodanig dat u zelf de regie houdt. Wat kunnen wij voor u betekenen? Advies:

PROPERTY-TELECOM beheerst het volledige traject dat is gemoeid met de plaatsing van antenne-installaties en verleent zowel technisch, financieel als juridisch advies.

Auditing: PROPERTY-TELECOM inventariseert uw volledige antenne-portefeuille. Hierbij worden alle locaties fysiek bezocht en de contractuele afspraken in kaart gebracht. Hierdoor heeft u een volledig beeld van wat er zich op u daken afspeelt om mogelijk uw beleid voor de toekomst te bepalen.

Beheer: U kunt PROPERTY-TELECOM ook inschakelen voor het beheer van uw antenne-installaties. Wij zijn dan het eerste aanspreekpunt voor alle mobiele netwerkoperators en haar onderaannemers. Alle aanvragen voor nieuwe telecom-opstelpunten en uitbreidingen worden dan voor u in behandeling genomen.

PROPERTY-TELECOM B.V. is in 2003 opgericht en is o.a. werkzaam voor woningbouwcorporaties, zorginstellingen VvE’s en vastgoedeigenaren in geheel Nederland.

Europa investeert 18 miljoen in verbeterd LTE

Europa investeert 18 miljoen in verbeterd LTE

De Europese Commissie stelt vanaf 2010 18 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar een verbeterde versie van Long-term Evolution (LTE), LTE-advanced. LTE is een mobiele breedbandtechnologie gebaseerd op UMTS, die nog volop in ontwikkeling is. Met de keuze voor LTE laat Europa de concurrerende technologie WiMAX impliciet links liggen.

Bij het onderzoek naar LTE-advanced zijn verschillende bedrijven, instellingen en onderzoekers betrokken. De onderzoeksprojecten beginnen zeer waarschijnlijk in januari 2010. Tussen 2004 en 2007 stak de Europese Commissie al 25 miljoen euro in onderzoek naar optimalisering en standaardisering van LTE. Een consortium van 41 Europese bedrijven en universiteiten voerde toen verschillende projecten uit. Dat onderzoek vormde uiteindelijk de basis voor het eerste ontwerp van een netwerkinfrastructuur die op LTE was gebaseerd. In het verleden was Europees onderzoek ook de drijfveer voor de ontwikkeling van de gsm-standaard die nu wereldwijd wordt gebruikt bij mobiele telefonie.

Hoge verwachtingen
De Europese Commissie heeft hoge verwachtingen van LTE. De technologie zal mobiele telefoons veranderen in krachtige computers, aldus eurocommissaris Viviane Reding. Door de beschikbaarheid van supersnel mobiel internet ‘ontstaan gigantische mogelijkheden en enorme groeiperspectieven voor de digitale economie’, schrijft ze.

Vierde generatie
LTE is een doorontwikkeling vanuit de gsm-standaard. Het wordt vaak de vierde generatie (4g) mobiele telefonie genoemd, na gsm, GPRS (2g) en UMTS (3g). De LTE-technologie kan binnenkort worden gebruikt voor snel internet op mobiele apparaten zoals smartphones en laptops. Met LTE zijn op termijn snelheden van 100 megabits per seconde mogelijk. Dat is twee tot vijf maal sneller dan de adsl-verbinding waarmee een gemiddeld Nederlands huishouden nu internet. De precieze technische specificaties van LTE wachten sinds eind 2008 op goedkeuring.

LTE-Advanced
LTE-advanced is de overtreffende trap van LTE als het aankomt op snelheid van dataoverdracht. Met de technologie moet het uiteindelijk mogelijk worden om verschillende LTE-netwerken tegelijkertijd te combineren voor één supersnelle dataverbinding.

Niet-aaneengesloten
Een ander voordeel van LTE-advanced is zijn frequentiegebruik. In tegenstelling tot de oorspronkelijke LTE kan de technologie niet-aaneengesloten frequentiebereiken gebruiken. Dat is gunstig doordat in veel landen het frequentiespectrum al aardig vol zit door bijvoorbeeld gsm-, UMTS- en wll-verkeer. Ook gebruikers van femtocellen hebben hier voordeel van. Veel van die doosjes, die het mobiele telefoonsignaal inpandig over een lokaal draadloos netwerk afhandelen, zijn geprogrammeerd om zonder menselijke tussenkomst met dynamische instellingen een steeds veranderend draadloos netwerk op te zetten. Dit heet een zelf-organiserend netwerk (SON) en heeft profijt van de mogelijkheid om niet-aaneengesloten frequenties te gebruiken.

Specificaties
Het Third Generation Partnership Project (3GPP), een belangrijk wereldwijd samenwerkingsverband van telecommunicatieorganisaties, is verantwoordelijk voor de uiteindelijke technische specificaties van LTE en LTE-advanced. Het bevriezen van de specificaties van LTE betekent dat alleen bugs nog worden opgelost. Dit heeft als voordeel dat hardwareleveranciers de vastgelegde specs alvast kunnen toepassen in nieuwe apparatuur.

De ontwikkeling van LTE-advanced is nog niet zo ver. Sinds juni 2008 werken leden van 3GPP aan de technische specificaties hiervan, maar het zal nog enkele jaren duren voordat een volledige set wordt vastgelegd. Het onderzoek dat de Europese Commissie vanaf 2010 met de subsidie ondersteunt, is daarvoor een duwtje in de rug.

WiMAX
Grote technologieconcurrent van LTE is WiMAX, dat voortborduurt op de Wi-Fi-standaard en niet op de gsm-standaarden. WiMAX heeft twee belangrijke nadelen ten opzichte van LTE. Zo is de huidige versie met een theoretische snelheid van 40 megabits per seconde weliswaar sneller dan bijvoorbeeld hsdpa (14 mbps), maar langzamer dan LTE (100 mbps). Bovendien moet het antennepark van WiMAX nog worden opgezet. LTE kan grotendeels van bestaande gsm- en UMTS-netwerken gebruikmaken.

Fabrikanten tuimelen over elkaar heen om hun steun aan de ene of aan de andere technologie uit te spreken, al lijkt LTE de laatste tijd aan de winnende hand. Grofweg is er een tweedeling tussen telefoniebedrijven en computerbedrijven. Telecomoperators en mobieltjesfabrikanten zijn over het algemeen voorstander van LTE, terwijl vooral computer- en chipfabrikanten WiMAX omarmen.

Bron: Europese Commissie

Advies GSM UMTS LTE WIMAX antennes woningbouwcorporatie / woningbouwvereniging

PROPERTY-TELECOM, een professioneel service georiënteerd bedrijf, richt zich op het (interim-) management en beheer van (mobiele) GSM en UMTS telecom-opstelpunten welke zijn gerealiseerd door operators op één of meerdere van uw vastgoedobjecten.

PROPERTY-TELECOM verleent diensten aan vastgoedeigenaren door hen te assisteren bij het beheer van bestaande en toekomstige contractuele verplichtingen met betrekking tot deze (mobiele) telecom-opstelpunten en er zorg voor te dragen dat zij het maximaal rendement behalen.

Opdrachtgevers zijn onder andere woningbouwcorporaties, instituonele vastgoedbeleggers, vastgoedbeheerders en andere vastgoedeigenaren.

Ons doel is om problemen gerelateerd aan het management en beheer van (mobiele) telecom-opstelpunten en de daarbij behorende huurcontracten weg te nemen, zodat uw organisatie zich volledig kan concentreren op haar eigen specifieke terrein van dienstverlening.

Bron: www.property-telecom.com

Woningcorporatie / woningstichting – antennes – GSM – TETRA – UMTS – WIMAX – RIE-tool, valgevaar – werken op hoogte

Valgevaar

Over het onderwerp Arbeidsveiligheid is een themacentrum beschikbaar. Dit themacentrum is bedoeld om u te voorzien van praktische, bruikbare breedte- én diepte-informatie over arbeidsveiligheid.
In Europa overlijdt bijna dagelijks een werknemer door een val. In de Europese Richtlijn ‘Werken op Hoogte’ staan de voorschriften voor valbeveiliging en lijnen. Deze eisen voor de valbeveiliging uit de Europese richtlijn komen overeen met de al bestaande eisen uit de Nederlandse Arbowet.

Wat moet?
Bij werk op 2,5 meter en hoger moet een werkgever maatregelen nemen om valgevaar te voorkomen. De keuze voor de juiste maatregelen baseert u op de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). Daarin dient u onderscheid te maken in:
• de beveiliging voor het bereiken van de werklocatie
• de beveiliging voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden van en op de werklocatie
• de reddingsmogelijkheden en oplossingen na een val

Als het echt niet mogelijk is valgevaar te voorkomen door maatregelen aan de bron of door collectieve maatregelen (leuningen) moeten werknemers persoonlijke valbeveiliging dragen. U bent als werkgever verplicht de juiste materialen met de juiste training en opleiding aan te bieden.

Valbeveiliging moet de gevolgen van een val op het menselijk lichaam opvangen (tot onder 6 kN). Er zijn twee soorten valbeveiliging: valbeveiliging voor werken in het horizontale vlak en valbeveiliging voor het werken in het horizontale vlak. Een valbeveiliging heeft altijd een bevestigingspunt, een harnasgordel en een valstopapparaat.
Gebruikte materialen moeten een bewijs van keuring hebben.

Wat mag?
U kunt kiezen uit verschillende valstopapparaten, zoals geïntegreerde valdempers, automatische valstopapparaten, blocmax met valdemper, etcetera.
U mag het valbeveiligingssysteem combineren met een instelbare positioneringslijn, zodat de werknemer bij werken op hoogte de handen vrij houdt voor het werk.
Onder de 2,5 meter hoeven in principe geen maatregelen genomen te worden, tenzij er risicoverhogende omstandigheden zijn, zoals vallen langs of op uitstekende delen.

Wat helpt?
• plaats leuningen bij werkzaamheden op platte daken
• dek gaten af in vloeren van hoger gelegen verdiepingen
• zorg ervoor dat uw BHV-organisatie voorbereid is op hulpverlening op hoogte

Bron: arboportaal.nl