Tag archief: frequenties

EZ wil meer ruimte in 3,5 GHz band voor uitrol van 5G

Het ministerie van Economische Zaken wil de mogelijkheden in de 3,5 GHz-band verruimen, om de toepassingen van 4G en 5G meer ruimte te geven. Het spectrum tussen 3,4 GHz en 3,8 GHz is in principe beschikbaar voor mobiele communicatie en wordt ook al gebruikt voor mobiel internet.

Wel gelden er beperkingen, nodig om het gebruik door het Ministerie van Defensie in Burum te beschermen. EZ erkent dat deze beperkingen worden gezien als een drempel voor de grootschalige uitrol van 5G in Nederland. “We werken in samenwerking met onder meer het Ministerie van Defensie aan manieren om de bestaande gebruiksbeperkingen te verruimen”, meldt een woordvoerder. Eind dit jaar verschijnt de Nota Mobiele Communicatie met een nadere uitwerking van de vooruitzichten voor deze frequenties.

EZ studeert ook op de mogelijkheden voor de 700 MHz band, die nu nog vooral gebruikt wordt voor tv-doeleinden. Een deel wordt geveild voor mobiel internet, maar over het middenstuk moeten nog knopen worden doorgehakt. De nog te verschijnen Nota Omroepdistributie geeft daarover meer duidelijkheid.

Kritiek op Nota Mobiele Communicatie

Afgelopen januari kwam EZ met de publieke consultatie voor de Nota Mobiele Communicatie, als onderdeel van de eerder gepubliceerde Nota Frequentiebeleid 2016. De Nota Frequentiebeleid 2016 bevat de algemene doelstelling, uitgangspunten en prioriteiten voor het frequentiebeleid in de komende 5-10 jaar. De nota moet richtinggevend zijn voor (besluitvorming over) de bestemming, verdeling en het gebruik van frequentieruimte.

De Nota Mobiele Communicatie moet het beleidskader bieden voor de uitgifte van frequenties in de 700-, 1400- en 2100 MHz banden. Daarmee wordt volgens EZ de voorspelbaarheid van het uitgiftebeleid bevorderd. Vooral de vier mobiele operators met een eigen netwerk – KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2 – vielen over een aantal voorstellen en beperkingen, waarmee Nederland zich binnen Europa weg zou bewegen van het innovatiepad richting 5G. Daaronder het voornemen om 2×10 MHz-blokken uit de 2,1 GHz frequentieband niet te veilen, maar apart te houden voor andere toepassingen.

In maart stelden de vier operators dan ook dat er veel wijzigingen nodig waren om volop mee te kunnen gaan in de ontwikkeling van 4,5G en 5G. De in totaal 18 vooral negatieve reacties op de Nota waren voor EZ aanleiding om extra onderzoek te laten doen naar de plannen voor de volgende mobiele veiling in 2019. Dat onderzoek wordt voor de zomer verwacht.

Bron: telecompaper

Mobiele netwerken krijgen vanaf 2020 frequentie erbij voor bereik binnenshuis

Mobiele netwerken krijgen vanaf 2020 frequentie erbij voor bereik binnenshuis

Mobiele netwerken in Nederland en België krijgen er rond 2020 een frequentie bij die geschikt is om bereik binnenshuis mogelijk te maken. De 700MHz-band is nu nog in gebruik voor Digitenne, maar volgens de Europese Commissie kunnen mobiele netwerken die ruimte beter gebruiken.

5gDe frequenties die de Europese Commissie aan mobiele netwerken  toewijst, zijn lager dan die van de huidige 800MHz-band en dus nog beter geschikt om mobiele signalen over grote afstand en door muren heen te zenden. De 700MHz-band moet vanaf ongeveer 2020 beschikbaar zijn voor mobiele netwerken: vermoedelijk komt rond diezelfde tijd 5G beschikbaar, waardoor het een frequentie is die providers kunnen gaan gebruiken voor 5G.

Voordat mobiele netwerken de frequenties tussen 684 en 790MHz in gebruik kunnen nemen, moet de overheid die eerst veilen. Tot 2017 loopt de vergunning voor dvb-t op die frequentie, die KPN in Nederland gebruikt voor digitale tv via Digitenne. Door deze maatregel heeft Digitenne minder ruimte in de ether. Het was al eerder duidelijk dat het Nederlandse ministerie na het aflopen van de vergunning nadacht over de mogelijkheid om deze in te zetten voor mobiele netwerken.

Met de toewijzing van 700MHz-band is er meer ruimte voor mobiele signalen; de 800-,900-, 1800-, 1900-, 2100- en 2600MHz-band zijn al in gebruik voor 2G, 3G en 4G in Nederland. In de Verenigde Staten is de 700MHz-band al in gebruik; onder meer provider Verizon Wireless biedt daarop 4G aan.

Bron: tweakers.net

Multiband frequentieveiling afgerond

Multiband frequentieveiling afgerond 14 december 2012

Vier partijen hebben in de frequentieveiling voor mobiele telefonie en mobiel internet vergunningen gekregen. Het zijn Vodafone, KPN, T-Mobile en Tele2. Veilingmeester Peter Spijkerman van Agentschap Telecom heeft de veiling vandaag afgehamerd. De veiling heeft € 3,804 miljard opgebracht. De Multiband frequentieveiling startte op 31 oktober 2012. Het is de grootste veiling in de Nederlandse telecomgeschiedenis geweest. De uitkomst is belangrijk voor de toekomst van mobiele communicatie in Nederland. Alle 41 vergunningen die onder de hamer kwamen zijn verdeeld.

Nieuwe Frequenties

Naast de bestaande frequenties die zijn geveild omdat de vergunningen begin 2013 aflopen, zijn er ook vergunningen geveild voor nieuwe frequentiebanden. Met de combinatie van de huidige en nieuwe frequenties kunnen alle telecombedrijven de grote vraag naar mobiel internet en mobiele telefonie beter aan, en kunnen ze ook de nieuwste generatie mobiel internet (LTE) aan hun klanten aanbieden. De veiling is goed verlopen.

Mobiel Internet

Op dit moment zijn er in Nederland drie marktpartijen die mobiele diensten aanbieden met een eigen vergunning en een eigen netwerk: KPN, T-Mobile en Vodafone. Daar komt vanaf 2013 dus een partij bij: Tele2. Deze partij was al op de markt maar heeft nu de mogelijkheid nog een eigen netwerk uit te rollen. Hierdoor kan er meer concurrentie ontstaan. De bestaande partijen zijn er in geslaagd hun huidige frequentiepakket verder uit te breiden. Dat stelt hen in staat hun dienstverlening te continueren maar ook om in te spelen op de steeds grotere vraag naar mobiel internet.

Vergunningverdeling en betaalde bedragen

Vodafone KPN T-Mobile Tele2 Totaal aantal vergunningen 9 15 15 2 Totaalprijs in € 1.380.800.000 1.351.852.000 910.681.000 160.813.000 De meeste vergunningen hebben een looptijd van zeventien jaar. Een gedeelte van de vergunningen gaat begin 2013 in. Een ander gedeelte treedt in werking nadat de partijen hun netwerken hebben aangepast aan de nieuwe frequenties. Dat is nodig om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. De overheid vindt een omschakeling naar de nieuwe situatie zonder verstoring voor consumenten van groot belang.

Bron: Agentschap Telecom

Multiband frequentieveiling gaat van start!

Multiband frequentieveiling:

Op 31 oktober a.s. start de Multiband frequentieveiling. Daarbij veilt Agentschap Telecom vergunningen voor het gebruik van de 800-, 900- en 1800 MHz-band.

Waarom een nieuwe verdeling?

Op 26 februari 2013 lopen vergunningen voor GSM in de 900- en 1800 MHz-band af. Een nieuwe verdeling bevordert de marktwerking en creëert meer ruimte voor innovatie. Daarnaast geeft een nieuwe verdeling instapmogelijkheden voor nieuwkomers. Dat is in het belang van zowel marktpartijen als consumenten.

Wat zijn de uitgangspunten?

In de Strategische nota mobiele communicatie is uiteengezet op welke wijze de overheid tot 2017 omgaat met de uitgifte van de schaarse frequentieruimte voor mobiele communicatie. De 800, 900 en 1800 MHz-verdeling zal plaatsvinden langs de lijnen die zijn uitgezet in deze nota en in de nota Frequentiebeleid 2005. Belangrijk doel van de strategische nota is om effectieve concurrentie voor de langere termijn te behouden. Om dit doel te bereiken is besloten om de toetredingsbarrières voor nieuwkomers te verlagen en bij de komende verdeling 2×10 MHz aan frequentieruimte in de 800 MHz band en 2×5 MHz in de 900 MHz band voor nieuwkomers te reserveren.

Welke frequentiebanden worden geveild?

Naast de 800-, 900- en 1800 MHz-band worden er ook vergunningen verleend in andere frequentiebanden. Het gaat hier om frequentieruimte die niet vergund is in de 2,6 GHz- veiling en frequentieruimte die is teruggegeven aan de staat.

Bron: agentschap telecom

UMTS Nieuws T-Mobile

T-Mobile heeft na enkele jaren niet thuis te geven alsnog het tweede umts-netwerk uitgerold. Daarvoor was een dwangsom van 5 miljoen euro nodig.

Het Agentschap Telecom moest T-Mobile herhaaldelijk dreigen met miljoenenboetes omdat de operator niet voldeed aan de eis het aangekochte tweede umts-netwerk uit te rollen. Afgelopen juni legde het agentschap een boete ven 5 miljoen euro op om de operator te dwingen zich aan de afspraken te houden.

T-Mobile kreeg een tweede umts-netwerk in handen door in 2007 Orange over te nemen. Bij die deal kreeg de operator tweede umts-netwerk in handen naast het eigen aangekochte netwerk.

De umts-licenties werden in 2000 verkocht aan Telfort, Orange, T-Mobile, Vodafone en KPN op voorwaarde dat de bedrijven de umts-netwerken volledig zouden uitrollen. Door Orange over te nemen kocht T-Mobile ook een tweede verplichting om een landelijk umts-netwerk uit te rollen.

98 procent dekking
Het Agentschap Telecom, die zorgt dat dergelijke deals worden nageleefd, oordeelt dat T-Mobile inmiddels voldoet aan zijn verplichtingen. “Uit gedetailleerde metingen blijkt dat T-Mobile de voormalige Orange UMTS frequenties inmiddels voldoende in gebruik heeft genomen”, meldt het agentschap.

Een woordvoerster van het agentschap laat weten dat T-Mobile in juni op 27 van de 300 punten niet voldeed aan de uitroleis. “Tussen 19 en 30 juli hebben we nieuwe metingen uitgevoerd”, aldus de zegsvrouw. Daaruit bleek dat T-Mobile 25 van die 27 blinde vlekken inmiddels wel had afgedekt. “Daarmee haalt de provider de dekkingseis van 98 procent.”

Op tijd voor volgende dwangsom
Twee maanden na de dwangsom is het netwerk dus uitgerold en goed bevonden. Op tijd om een tweede dwangsom van het agentschap te ontlopen die drie maanden na de eerste zou volgen. Eind 2009 werd T-Mobile al gedreigd met dwangsommen oplopend tot 40 miljoen euro.

Jan Kuijpers, directeur Technology van T-Mobile meldt in een verklaring: “De uitkomst van de meting is positief en daarmee is deze zaak wat ons betreft gesloten.” Het bedrijf zegt beide umts-licenties in te zetten om klanten te bedienen en de groei van het mobiele internet op te kunnen vangen.

Bezwaar
T-Mobile zei in juni de opgelegde dwangsom aan te vechten. Volgens de operator werden de testen in juni niet gehaald omdat op enkele punten tijdens de meting de dienst terugsprong van de Orange-frequentie naar de T-Mobile-frequentie. Het tweede umts-netwerk zou wel degelijk zijn uitgerold.

Op 12 juli oordeelde de rechter dat de zaak van T-Mobile geen spoedeisend belang had. “Wel loopt er nog een beroepszaak”, bevestigt het Agentschap Telecom. Het is nog onduidelijk wanneer de rechter uitspraak doet in dat hoger beroep.

Bron: webwereld.nl

Frequentiebeleid Consultatie i.v.m. uitgifte vergunningen voor mobiele communicatietoepassingen 2,6 GHz-band

Consultatie i.v.m. uitgifte vergunningen voor mobiele communicatietoepassingen 2,6 GHz-band

Consultatie i.v.m. uitgifte vergunningen voor mobiele communicatietoepassingen 2,6 GHz-band van:

1.De ontwerpregeling aanvraagprocedure en veiling gebruiksrechten frequentieruimte voor mobiele communicatietoepassingen d.d. 17 juni 2009;
2.De ontwerpvergunningen d.d. 17 juni 2009;
3.Voorlopige berekening individuele caps d.d. 17 juni 2009.
In verband met de voorgenomen uitgifte van maximaal 38 vergunningen voor mobiele communicatietoepassingen in de 2,6 GHZ-band en 1 vergunning in de band van 2010 tot 2019,7 MHz worden van 23 juni tot en met 21 juli 2009 ter uitvoering van artikel 5, eerste lid, van het Frequentiebesluit, het ontwerp van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 2,6 GHz-band en de ontwerpvergunningen geconsulteerd.

De ontwerpregeling en ontwerpvergunningen werden al eerder geconsulteerd (van 12 maart 2008 tot en met 23 april 2008).

Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken heeft in reactie op een motie van Kamerlid Van Dam besloten nog meer ruimte te maken voor nieuwkomers op de markt voor mobiele communicatie. Er wordt thans ruimte gemaakt voor drie nieuwkomers. Dit kan door beperking van het aantal vergunningen dat Vodafone, KPN en T-Mobile kunnen verwerven op de aanstaande veiling van de frequenties in de 2,6 GHz-band. Voor de ontwerpregeling heeft dit een aantal aanpassingen tot gevolg die extern zijn gevalideerd door SEO Economisch Onderzoek en 2knowit. Het onderzoeksrapport van SEO Economisch onderzoek en 2knowit wordt tegelijkertijd met de ontwerpregeling openbaar gemaakt. Dit onderzoeksrapport gaat mede in op de markteffecten van de flexibilisering van de bestaande vergunningen voor mobiele communicatietoepassingen, een onderwerp dat nauw verbonden is met de aanstaande veiling van de frequenties in de 2,6 GHz-band. De exacte voorwaarden voor flexibilisering zijn momenteel nog in voorbereiding. Het voornemen is om deze ruim voor voornoemde veiling bekend te maken.

Bron: Ministerie EZ

Wimax-volgelingen gaan patenten delen

Wimax-volgelingen gaan patenten delen

Giganten richten patent-pool op

Enkele grote bedrijven die rotsvast in Wimax geloven, richten een ‘patent-pool’ op om makkelijker de patenten te verkrijgen om Wimax-producten te ontwikkelen. Op die manier willen ze de technologie een duw in de rug geven.

De ‘Open Patent Alliance’ (OPA) is een initiatief dat een Wimax-patenten wil samenbrengen in een gezamelijke pool. Daardoor zouden de leden van de OPA tegen lagere prijzen patenten kunnen gebruiken om Wimax-apparatuur te ontwikkelen. Ook zou het de interoperabiliteit tussen de producten ten goede komen.

In de pool zullen de patenten worden opgenomen die nodig zijn om de Wimax-standaard van het Wimax-forum en de IEEE 802.16e-standaard in producten te integreren. Een onafhankelijke ‘derde partij’ zal evalueren hoe noodzakelijk de patenten zijn om Wimax in producten te integreren.

Historische voorstanders
De oprichters van het initiatief zijn de historische voorstanders van de Wimax-technologie: Intel, Alcatel-Lucent, Cisco, Clearwire, Samsung en Sprint Nextel. Zij geloven dat Wimax de volgende stap in breedbandinternet is. Andere spelers, zoals Ericsson, zijn sceptisch en zetten in op Long Term Evolution (LTE), dat gebaseerd is op de 3G-technologie.

Bron: IT professional

Wimax-veiling uitgesteld naar 2009

Wimax-veiling uitgesteld naar 2009 Frequentieruimte wordt kleiner

Het ministerie van Economische Zaken heeft de veiling van Wimax-frequenties voor snel mobiel internet opnieuw uitgesteld. Staatssecretaris Heemskerk laat de Tweede Kamer per brief weten dat de vertraging het gevolg is van een aanscherping van de veilingregels.

De veiling van de 2,6 GHz-frequentieband is al meerdere keren uitgesteld en stond eigenlijk op de agenda voor het einde van 2008. Economische Zaken heeft besloten tot verplaatsing naar het tweede kwartaal van 2009 om deelnemende partijen de tijd te geven zich goed voor te bereiden.

Vijf partijen
Een van de redenen om de veiling vooruit te schuiven is het besluit om het spectrum per veiling omlaag te brengen van 80 naar 40 MHz. Het ministerie wil zo garanderen dat in ieder geval vijf verschillende partijen prijs hebben, waardoor de markt meer concurrentie kan krijgen van nieuwkomers.

Ook heeft Heemskerk de voorwaarden aangescherpt voor het gebruik van de frequentieruimte na aankoop. Eerst was het voor het ministerie voldoende dat een partij binnen twee jaar ten minste één consument aansloot op een commerciële dienst. Die verplichting kreeg veel kritiek, omdat grote marktspelers op deze manier de frequentie op de plank konden houden om de concurrentie te frustreren.

Nu eist het ministerie dat binnen twee jaar een “openbare elektronische communicatiedienst wordt aangeboden aan de consument”, met de aanvullende eis dat een dekkingsgebied van minimaal twintig vierkante kilometer verplicht is.

Online veiling
De frequentieveiling zal volledig over het internet plaatsvinden, volgens het ministerie een Nederlandse primeur. Voorlopers Zweden, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk houden op vergelijkbare wijze hun Wimax-veiling.

Een rondesysteem moet garanderen dat nieuwkomers door prijsopdrijving buiten de boot vallen. Begin volgend jaar vindt onder toeziend oog van het Agentschap Telecom een proefveiling plaats om te garanderen dat alles goed verloopt.

Bron: zdnet.nl

Gezondheidsraad geeft oordeel over het Bio-Initiative rapport

Het Bio-Initiative rapport krijgt in toenemende mate aandacht in de samenleving en speelt een rol in de discussie rond elektromagnetische velden en gezondheid.

In een briefadvies aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) geeft de commissie Elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad een oordeel op hoofdlijnen over de wetenschappelijke waarde van het Bio-Initiative rapport.

Volgens de Gezondheidsraad geeft het rapport geen aanleiding om de gangbare opvattingen over de risico’s van blootstelling aan elektromagnetische velden te herzien.

Bio-Initiative rapport
De auteurs van het Bio-Initiative rapport vinden dat de huidige internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden burgers en werknemers niet voldoende beschermen. In het rapport geven ze argumenten voor die mening en stellen ze voor om de limieten te verlagen. De voorgestelde limieten zijn aanzienlijk lager dan de limieten die nu in Nederland en in vele andere landen gehanteerd worden.

Oordeel Gezondheidsraad
De commissie concludeert dat het Bio-initiative rapport geen gebalanceerd en objectief beeld geeft van de huidige stand van de wetenschap. Het rapport geeft dan ook geen aanleiding om de gangbare opvattingen over de risico’s van blootstelling aan elektromagnetische velden te herzien.
Het Bio-Intitiative rapport pleit voor het voorkómen van elk effect van elektromagnetische velden op biologische systemen. Hierbij gaat het rapport volgens de Gezondsheidsraad voorbij aan het onderscheid dat door experts wordt gemaakt tussen effect en schade.

Oordeel Kennisplatform
Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid heeft ook het Bio-Initiative rapport in één van haar kennisberichten beoordeeld. Het Kennisplatform is van mening dat de conclusie in het rapport niet wordt onderbouwd vanuit een evenwichtige beoordeling van de beschikbare wetenschappelijke kennis, maar dat selectief wetenschappelijke informatie en argumenten zijn gekozen om tot de conclusie te komen.

Taak Gezondheidsraad en Kennisplatform
De Gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat als taak heeft ministers en parlement te adviseren over de stand van wetenschap op het gebied van de volksgezondheid.
Het Kennisplatform EMV heeft als doel om burgers en werknemers te helpen wetenschappelijk onderzoek over elektromagnetische velden en gezondheid te begrijpen en op waarde te schatten.

Bron: antennebureau.nl

India bouwt wimax-netwerk voor kwart miljard gebruikers

India bouwt wimax-netwerk voor kwart miljard gebruikers

Het Amerikaanse bedrijf Soma Networks heeft aangekondigd dat het een wimax-netwerk in India gaat aanleggen dat 250 miljoen mensen moet gaan bedienen. Het wordt het grootste wimax-netwerk ter wereld.

Soma zal samen gaan werken met het staatsbedrijf Bharat Sanchar Nigam. Het wimax-netwerk zal de drie economisch snelst groeiende provincies in India van draadloos internet gaan voorzien. In drie jaar tijd moeten daartoe duizenden basisstations worden geplaatst, waardoor uiteindelijk de bewoners van vierhonderd steden draadloos toegang kunnen krijgen tot het internet. De downloadsnelheid zal maximaal 1,5Mbps bedragen, terwijl 256Kbps wordt gegarandeerd.

Het wimax-netwerk moet als aanvulling dienen op de overheidsplannen om in 2010 minimaal 20 miljoen vaste breedbandaansluitingen te verwezelijken, schrijft The Hindu Business Line. Doordat wimax tevens het platteland van snelle internettoegang kan voorzien, hoopt de overheid ook deze gebieden beter te laten profiteren van de snelgroeiende economie van het land. Als het project in de drie provincies goed verloopt, hoopt het consortium het netwerk op een nog grotere schaal uit te rollen. Analisten verwachten dat in 2011 naar schatting 46 procent van alle wimax-gebruikers zich in Azië zullen bevinden.

Bron: life.tweakers.net