Veldsterktes nieuwe metingen antennes onder de blootstellingslimieten

Op de website van het antennebureau staan 19 nieuwe metingen van elektromagnetische straling van antenne-installaties in Nederland. De veldsterktes van deze antennes blijven onder de blootstellingslimieten van de EU.

Agentschap Telecom voert ieder jaar door heel Nederland veldsterktemetingen uit. Bij deze metingen worden alle elektromagnetische velden of, zoals het vaak genoemd wordt, straling in het radiofrequente gebied van 100 kHz tot 3 GHz gemeten. De hoogst gemeten veldsterkte op dat moment wordt geregistreerd.

Met de veldsterktemetingen controleert het agentschap of de veldsterkte op de desbetreffende plekken onder de daarvoor gestelde blootstellingslimieten blijft. Nederland hanteert de blootstellingslimieten die door de Europese Unie zijn aanbevolen.

Uit de 19 nieuwe metingen blijkt dat de gemeten veldsterktes in alle gevallen onder de blootstellingslimieten blijven. De metingen zijn uitgevoerd in zes provincies: Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Bron: antennebureau

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.