Planning veiling mobiele communicatietoepassingen (2.6 GHz)

Planning veiling mobiele communicatietoepassingen (2.6 GHz)

Dit project betreft de uitgifte van frequentieband 2500 MHz tot 2690 MHz, en tevens van de band van 2010 MHz tot 2019.7 MHz voor mobiele communicatie toepassingen (GSM, UMTS, Wimax enz.). Eind 2007 is hieromtrent een eerste concept veilingmodel aan marktpartijen gepresenteerd. Op dat concept hebben marktpartijen een aantal opmerkingen gemaakt. Zo gaven zij aan voorkeur te hebben voor een veilingmodel waarin de markt zelf de verhouding bepaalt tussen gepaard en ongepaard spectrum (het eerste concept veilingmodel ging namelijk uit van een vooraf door de overheid bepaalde verhouding).

Op basis van de gemaakte opmerkingen zijn wijzigingen in het voorgestelde veilingmodel ingevoerd. Het veilingmodel zoals aangepast is een zogenaamde ‘combinatorische klokveiling’ geworden. Door middel van zo’n combinatorische klokveiling wordt de verhouding tussen gepaard en ongepaard spectrum in de veiling door de markt zelf bepaald.

De combinatorische klokveiling is vervolgens ‘vertaald’ naar een ontwerpregeling. In de regeling worden de regels gesteld ‘omtrent de verdeling en het gebruik van betreffende frequentieruimte’. De ontwerpregeling is samen met de ontwerpvergunningen openbaar geconsulteerd. De consultatieperiode startte op 12 maart 2008 en is op 23 april 2008 afgesloten. Als achtergrondinformatie bij de hiervoor genoemde consultatiedocumenten heeft Economische Zaken bij de start van de consultatie ook het beleidsvoornemen en het onderliggende beleidsonderzoek naar het veilingmodel (extern advies DotEcon) gepubliceerd.

Planning
Op dit moment vindt verwerking plaats van de ontvangen reacties op de consultatie. In het derde kwartaal 2008 start Agentschap Telecom met informatiesessies over de veiling voor marktpartijen. Begin vierde kwartaal 2008 start het Agentschap dan met de veilingprocedure zelf. Agentschap Telecom begeleidt de veiling namens het Ministerie van Economische Zaken.

Bron: Ministerie EZ

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.