Wimax-veiling uitgesteld naar 2009

Wimax-veiling uitgesteld naar 2009 Frequentieruimte wordt kleiner

Het ministerie van Economische Zaken heeft de veiling van Wimax-frequenties voor snel mobiel internet opnieuw uitgesteld. Staatssecretaris Heemskerk laat de Tweede Kamer per brief weten dat de vertraging het gevolg is van een aanscherping van de veilingregels.

De veiling van de 2,6 GHz-frequentieband is al meerdere keren uitgesteld en stond eigenlijk op de agenda voor het einde van 2008. Economische Zaken heeft besloten tot verplaatsing naar het tweede kwartaal van 2009 om deelnemende partijen de tijd te geven zich goed voor te bereiden.

Vijf partijen
Een van de redenen om de veiling vooruit te schuiven is het besluit om het spectrum per veiling omlaag te brengen van 80 naar 40 MHz. Het ministerie wil zo garanderen dat in ieder geval vijf verschillende partijen prijs hebben, waardoor de markt meer concurrentie kan krijgen van nieuwkomers.

Ook heeft Heemskerk de voorwaarden aangescherpt voor het gebruik van de frequentieruimte na aankoop. Eerst was het voor het ministerie voldoende dat een partij binnen twee jaar ten minste één consument aansloot op een commerciële dienst. Die verplichting kreeg veel kritiek, omdat grote marktspelers op deze manier de frequentie op de plank konden houden om de concurrentie te frustreren.

Nu eist het ministerie dat binnen twee jaar een “openbare elektronische communicatiedienst wordt aangeboden aan de consument”, met de aanvullende eis dat een dekkingsgebied van minimaal twintig vierkante kilometer verplicht is.

Online veiling
De frequentieveiling zal volledig over het internet plaatsvinden, volgens het ministerie een Nederlandse primeur. Voorlopers Zweden, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk houden op vergelijkbare wijze hun Wimax-veiling.

Een rondesysteem moet garanderen dat nieuwkomers door prijsopdrijving buiten de boot vallen. Begin volgend jaar vindt onder toeziend oog van het Agentschap Telecom een proefveiling plaats om te garanderen dat alles goed verloopt.

Bron: zdnet.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.