Vodafone wint groot umts-contract met overheid

Vodafone wint groot umts-contract met overheid

Vodafone heeft glansrijk de grootste aanbesteding door gezamenlijke overheden voor mobiele data via umts gewonnen. KPN heeft het nakijken.

Het ging om de laatste aanbesteding in het kader van OverheidsTelecom 2006, kortweg OT2006, het tweede grote meerjarige overheidsproject voor aanbesteding van telecomdiensten en apparatuur door gezamenlijke overheden.

Tientallen miljoenen euro’s
Officieel luidt de uitslag dat Vodafone is geselecteerd voor ‘de percelen Machine- en Personeelsaansluitingen’ en dat KPN is geselecteerd voor het perceel ‘Backup Mobiele Machineaansluitingen’. Praktisch gezien komt dit erop neer dat Vodafone de tender wint voor umts-gebruik voor het verbinden van apparatuur, bijvoorbeeld bij bruggen en bewegwijzering van Rijkswaterstaat. Voor deze verbindingen van apparatuur mag KPN de back-ups leveren.

Het gaat om een contract voor twee jaar, tot eind 2010, met twee keer een optie voor verlenging met een jaar. Gezamenlijk gaat het om enkele tienduizenden aansluitingen, voor een omzet die mogelijk oploopt tot enkele tientallen miljoenen euro’s.

T-Mobile deed niet mee
Vodafone en KPN waren de enige inschrijvende partijen. Van de drie overige umts-vergunninghouders is Telfort opgekocht door KPN en Orange door T-Mobile. T-Mobile achtte zich bij voorbaat kansloos om te voldoen aan de strenge eisen van onder meer dekking, bereikbaarheid, beveiliging en ondersteuning van OT2006.

Onderdeel van de aanbesteding is een dekkingstoets geweest. OT2006 heeft een toets uitgevoerd van de opgegeven dekking. Conform een beproefde methode van TNO is de opgave van zowel KPN als Vodafone goedgekeurd.

Aan deze aanbesteding deden officieel 58 overheidsorganisaties mee: de meeste departementen en een aantal onderliggende organisaties, plus onder meer gemeenten. Het is niet zeker dat alle deelnemers ook werkelijk contracten gaan afsluiten, noch is de omvang daarvan bekend.

Grote spelers zijn onder meer Rijkswaterstaat en de politie die tussen de 3.000 en 6.000 simkaarten afnemen in het kader van het project.

Flinke omzetgroei
Volgens de woordvoerder van Vodafone was circa driekwart van de deelnemende partijen al klant bij Vodafone. Daar er besparingen worden bereikt tot 50 procent op eerder overeengekomen prijzen is de winst in beginsel niet zo groot. Daar voor overheden echter ook tariefdrempels worden geslecht om meer mobiele communicatie in te gaan zetten, zit er voor Vodafone toch een behoorlijke groei in.

Eerder zijn drie andere diensten vergeven met OT2006, te weten telefonie (vast en mobiel), centrales en data. Het cluster ‘vaste telefonie’ ging naar KPN, TTG (inmiddels Esprit) en Versatel. ‘Mobiele spraak’ werd gewonnen door Belstore, Orange, Telfort en Vodafone. Vast-mobiel kwam terecht bij KPN, Orange en Vodafone.

Vaste datacommunicatiediensten ging naar BT Nederland en voor een kleiner deel naar KPN; en de tender voor Centrales werd gewonnen door Triple P, KPN en Zetacom. Triple P was hier de grote winnaar, voor de voip-vernieuwing.

Bron: webwereld.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.