Is het gevaarlijk om te werken op een dak waar antennes staan?

Is het gevaarlijk om te werken op een dak waar antennes staan?

Een veilige afstand tot een antenne om te grote opwarming te voorkomen is minimaal drie meter horizontaal ‘in de bundel’ en een halve meter onder, boven en achter de antenne. Omdat antennes meestal op dragers van drie tot vijf meter hoogte staan, zijn de risico’s gering. Uw werkgever moet u informeren over de mogelijke gevaren als u dicht bij een antenne werkt. Hij moet maatregelen nemen als blijkt dat blootstellinglimieten mogelijk worden overschreden. Dit kan betekenen dat de werkzaamheden korter mogen duren dan was gepland. Een andere optie is dat de zendmast tijdelijk wordt uitgeschakeld. De beheerders van het gebouw en van de antenne-installatie zijn verplicht om alle benodigde informatie aan de werkgever te geven.

Bron: Ministerie van VROM

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.