Tag archief: veiligheid

Zijn er bij de plaatsing van een antenne gezondheidsrisico’s voor huurders?

Nee, een antenne wordt meestal op het dak van een woongebouw geplaatst waar huurders niet dichtbij kunnen komen. Bovendien hanteert de overheid, op publiektoegankelijke plaatsen, blootstellingslimieten aan de veldsterkte van antennes.
Een antenne-installatie zendt horizontaal, waardoor de radiogolven van het dak af zenden en niet in het dak zenden. Agentschap Telecom voert veldsterktemetingen uit. Uit deze metingen blijkt dat op publiek toegankelijke plaatsen én in woningen de veldsterkte ver beneden de gestelde limieten blijven. Zie voor meetresultaten het Antenneregister en de link ‘veldsterktemeting in uw buurt’.

Bron: Antennebureau

Kan er veilig worden gewerkt in de buurt van antennes?

Als er heel dicht (binnen enkele meters) bij antennes wordt gewerkt, is de werkgever verplicht na te gaan welke risico’s hieraan zijn verbonden. Ook moet de werkgever maatregelen nemen om overschrijding van de veilige limieten te voorkomen. Dit kan o.a. door de duur van de werkzaamheden te verkorten of door de antenne tijdens de werkzaamheden uit te zetten. Voordat een zendmast kan worden uitgezet, is overleg met de operator nodig.

Bron: Antennebureau

Is het gevaarlijk om te werken op een dak waar antennes staan?

Is het gevaarlijk om te werken op een dak waar antennes staan?

Een veilige afstand tot een antenne om te grote opwarming te voorkomen is minimaal drie meter horizontaal ‘in de bundel’ en een halve meter onder, boven en achter de antenne. Omdat antennes meestal op dragers van drie tot vijf meter hoogte staan, zijn de risico’s gering. Uw werkgever moet u informeren over de mogelijke gevaren als u dicht bij een antenne werkt. Hij moet maatregelen nemen als blijkt dat blootstellinglimieten mogelijk worden overschreden. Dit kan betekenen dat de werkzaamheden korter mogen duren dan was gepland. Een andere optie is dat de zendmast tijdelijk wordt uitgeschakeld. De beheerders van het gebouw en van de antenne-installatie zijn verplicht om alle benodigde informatie aan de werkgever te geven.

Bron: Ministerie van VROM