Tag archief: ggd

Zijn antennes slecht voor mijn gezondheid?

In principe niet; antenne-installaties staan over het algemeen op plaatsen waar u niet dichtbij kunt komen. Dat wil zeggen: u kunt niet minder dan drie meter direct voor het antennepaneel komen.

Uit onderzoek blijkt dat antenne-installaties een verwarmend effect hebben. Om te voorkomen dat ons lichaam teveel opwarmt zijn blootstellingslimieten opgesteld. Op de publiektoegankelijke plaatsen (alle plaatsen waar u als publiek kan komen), kunt u niet zo dicht bij een antennepaneel komen. De blootstellingslimieten worden dan dus niet overschreden, waardoor uw lichaam niet teveel opwarmt.
De blootstellingslimieten zijn opgesteld door een Internationale Commissie (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). De blootstellingslimieten geven de maximale waarden aan waar een persoon continu aan mag worden blootgesteld. De Europese Unie raadt haar lidstaten aan deze limieten te hanteren. Nederland heeft deze limieten in regels vastgelegd, zoals verreweg de meeste andere Europese lidstaten.
De Gezondheidsraad is een adviesorgaan van de Nederlandse overheid op het gebied van onze gezondheid. Zij analyseert en beoordeelt alle onderzoeken over elektromagnetische velden. Elk jaar brengt de Gezondheidsraad een jaarbericht uit waarin zij ingaat op uitgevoerde onderzoeken op het gebied van elektromagnetische velden en gezondheid.

Bron: Antennebureau

Is het gevaarlijk om te werken op een dak waar antennes staan?

Is het gevaarlijk om te werken op een dak waar antennes staan?

Een veilige afstand tot een antenne om te grote opwarming te voorkomen is minimaal drie meter horizontaal ‘in de bundel’ en een halve meter onder, boven en achter de antenne. Omdat antennes meestal op dragers van drie tot vijf meter hoogte staan, zijn de risico’s gering. Uw werkgever moet u informeren over de mogelijke gevaren als u dicht bij een antenne werkt. Hij moet maatregelen nemen als blijkt dat blootstellinglimieten mogelijk worden overschreden. Dit kan betekenen dat de werkzaamheden korter mogen duren dan was gepland. Een andere optie is dat de zendmast tijdelijk wordt uitgeschakeld. De beheerders van het gebouw en van de antenne-installatie zijn verplicht om alle benodigde informatie aan de werkgever te geven.

Bron: Ministerie van VROM