Zijn antennes slecht voor mijn gezondheid?

In principe niet; antenne-installaties staan over het algemeen op plaatsen waar u niet dichtbij kunt komen. Dat wil zeggen: u kunt niet minder dan drie meter direct voor het antennepaneel komen.

Uit onderzoek blijkt dat antenne-installaties een verwarmend effect hebben. Om te voorkomen dat ons lichaam teveel opwarmt zijn blootstellingslimieten opgesteld. Op de publiektoegankelijke plaatsen (alle plaatsen waar u als publiek kan komen), kunt u niet zo dicht bij een antennepaneel komen. De blootstellingslimieten worden dan dus niet overschreden, waardoor uw lichaam niet teveel opwarmt.
De blootstellingslimieten zijn opgesteld door een Internationale Commissie (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). De blootstellingslimieten geven de maximale waarden aan waar een persoon continu aan mag worden blootgesteld. De Europese Unie raadt haar lidstaten aan deze limieten te hanteren. Nederland heeft deze limieten in regels vastgelegd, zoals verreweg de meeste andere Europese lidstaten.
De Gezondheidsraad is een adviesorgaan van de Nederlandse overheid op het gebied van onze gezondheid. Zij analyseert en beoordeelt alle onderzoeken over elektromagnetische velden. Elk jaar brengt de Gezondheidsraad een jaarbericht uit waarin zij ingaat op uitgevoerde onderzoeken op het gebied van elektromagnetische velden en gezondheid.

Bron: Antennebureau

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.