Tag archief: aarding

Zijn antennes slecht voor mijn gezondheid?

In principe niet; antenne-installaties staan over het algemeen op plaatsen waar u niet dichtbij kunt komen. Dat wil zeggen: u kunt niet minder dan drie meter direct voor het antennepaneel komen.

Uit onderzoek blijkt dat antenne-installaties een verwarmend effect hebben. Om te voorkomen dat ons lichaam teveel opwarmt zijn blootstellingslimieten opgesteld. Op de publiektoegankelijke plaatsen (alle plaatsen waar u als publiek kan komen), kunt u niet zo dicht bij een antennepaneel komen. De blootstellingslimieten worden dan dus niet overschreden, waardoor uw lichaam niet teveel opwarmt.
De blootstellingslimieten zijn opgesteld door een Internationale Commissie (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). De blootstellingslimieten geven de maximale waarden aan waar een persoon continu aan mag worden blootgesteld. De Europese Unie raadt haar lidstaten aan deze limieten te hanteren. Nederland heeft deze limieten in regels vastgelegd, zoals verreweg de meeste andere Europese lidstaten.
De Gezondheidsraad is een adviesorgaan van de Nederlandse overheid op het gebied van onze gezondheid. Zij analyseert en beoordeelt alle onderzoeken over elektromagnetische velden. Elk jaar brengt de Gezondheidsraad een jaarbericht uit waarin zij ingaat op uitgevoerde onderzoeken op het gebied van elektromagnetische velden en gezondheid.

Bron: Antennebureau

Opzegging huurovereenkomst / huurcontract telecom-opstelpunt/ antenne site Orange / T-Mobile / Ericsson ontvangen?

Opzegging huurovereenkomst / huurcontract antenne-opstelpunt (telecomsite) ontvangen?

Heeft u als woningbouwcorporatie, vastgoedeigenaar, particuliere eigenaar of VvE een opzeggingsbrief van Orange/ T-Mobile tot beëindiging van een huidige huurovereenkomst/ contract ontvangen betreffende een telecom-opstelpunt (antenne – site, zendmast) welke is geplaatst op uw vastgoedobject?

Bent u benaderd door een intermediair, acquisiteur om de bestaande Orange/ T-Mobile telecomsite over te nemen voor bijvoorbeeld een GSM -, UMTS -, Wimax – en/of Tetra – opstelpunt en/ of een andere toepassing?

Heeft u vragen of behoefte aan advies van een onafhankelijke organisatie, welke enkel in opdracht van vastgoedeigenaren werkt, met betrekking tot GSM -, UMTS -, Wimax -, Tetra – opstelpunten neemt u dan contact op met PROPERTY-TELECOM™ via: http://www.property-telecom.com/

PROPERTY-TELECOM™, een professioneel service georiënteerd bedrijf, richt zich op het (interim-) management en beheer van (mobiele) GSM en UMTS telecom-opstelpunten welke zijn gerealiseerd door operators op één of meerdere van uw vastgoedobjecten.

PROPERTY-TELECOM™ verleent diensten aan vastgoedeigenaren door hen te assisteren bij het beheer van bestaande en toekomstige contractuele verplichtingen met betrekking tot deze (mobiele) telecom-opstelpunten en er zorg voor te dragen dat zij het maximaal rendement behalen.

Opdrachtgevers zijn onder andere woningbouwcorporaties, instituonele vastgoedbeleggers, vastgoedbeheerders en andere vastgoedeigenaren.

Ons doel is om problemen gerelateerd aan het management en beheer van (mobiele) telecom-opstelpunten en de daarbij behorende huurcontracten weg te nemen, zodat uw organisatie zich volledig kan concentreren op haar eigen specifieke terrein van dienstverlening.