Tag archief: elektra

Kan er veilig worden gewerkt in de buurt van antennes?

Als er heel dicht (binnen enkele meters) bij antennes wordt gewerkt, is de werkgever verplicht na te gaan welke risico’s hieraan zijn verbonden. Ook moet de werkgever maatregelen nemen om overschrijding van de veilige limieten te voorkomen. Dit kan o.a. door de duur van de werkzaamheden te verkorten of door de antenne tijdens de werkzaamheden uit te zetten. Voordat een zendmast kan worden uitgezet, is overleg met de operator nodig.

Bron: Antennebureau

Antenne, zendmast, huurcontract, huurtarief, bouw, toegang, veiligheid, controle, renovatie, dakbedekking vervangen.

Heeft u vragen betreffende antenne-installaties?

Neemt u dan contact op met PROPERTY-TELECOM™

info@property-telecom.com