Hebben burgers inspraak bij de plaatsing van GSM- of UMTS-masten?

Hebben burgers inspraak bij de plaatsing van GSM- of UMTS-masten?

Als er plannen zijn om een antenne bij u in de buurt te installeren, hebt u twee mogelijkheden tot inspraak:

In het kader van een bouwvergunning.
Dit geldt bij plaatsing van masten op de grond. De gemeente moet hiervoor toestemming geven door het verlenen van een bouwvergunning. Als burger hebt u inspraak in dit proces. Via bijvoorbeeld aankondigingen op gemeentepagina’s van huis-aan-huisbladen kunt u vernemen of aanvragen voor vergunningen in behandeling zijn. Burgers kunnen dan eventueel bezwaar aantekenen. Kijk voor de juiste procedure op uw gemeentesite.

In het kader van de instemmingprocedure.
Dit geldt bij plaatsing van masten op een gebouw met huurders. De bewoners van dit gebouw moeten toestemming geven voor het plaatsen van de mast. Uiteraard moet daarbij voldaan worden aan de voorwaarden van het antenneconvenant en het Bouwbesluit (dat bijvoorbeeld eisen stelt aan de lengte van de mast). Zo wordt ook automatisch voldaan aan de blootstellinglimieten. Als meer dan de helft van de huurders tegen stemt, gaat de plaatsing niet door. Als een operator een mast wil plaatsen bij een particuliere eigenaar, neemt de operator direct contact op met deze eigenaar. Deze moet hiervoor toestemming geven. Zijn er geen huurders, dan is de instemmingprocedure niet van toepassing.

Bron: Ministerie van VROM

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.