Tag archief: masten

Deel zendmasten KPN in Indonesische handen

Telecombedrijf KPN verkoopt ruim 200 van zijn Nederlandse zendmasten aan het Indonesische Protelindo. Dat maakte KPN vandaag bekend. De verkoop levert de telecomgigant een bedrag van 75 miljoen euro op. Protelindo is eigenaar van telecommunicatiemasten in Indonesië. KPN verkoopt de zendmasten omdat ze de exploitatie ervan niet als haar kernactiviteit ziet. Na de verkoop van de masten huurt KPN de mastruimte die ze nodig hebben voor hun zendapparatuur, terug van Protelindo. Protelindo beheert 7.1000 telecommunicatiemasten in Indonesië en staat genoteerd aan de beurs in Jakarta. De aankoop van Nederlandse zendmasten is de eerste buitenlandse uitbreiding.

Bron: indoweb.nl

Hebben burgers inspraak bij de plaatsing van GSM- of UMTS-masten?

Hebben burgers inspraak bij de plaatsing van GSM- of UMTS-masten?

Als er plannen zijn om een antenne bij u in de buurt te installeren, hebt u twee mogelijkheden tot inspraak:

In het kader van een bouwvergunning.
Dit geldt bij plaatsing van masten op de grond. De gemeente moet hiervoor toestemming geven door het verlenen van een bouwvergunning. Als burger hebt u inspraak in dit proces. Via bijvoorbeeld aankondigingen op gemeentepagina’s van huis-aan-huisbladen kunt u vernemen of aanvragen voor vergunningen in behandeling zijn. Burgers kunnen dan eventueel bezwaar aantekenen. Kijk voor de juiste procedure op uw gemeentesite.

In het kader van de instemmingprocedure.
Dit geldt bij plaatsing van masten op een gebouw met huurders. De bewoners van dit gebouw moeten toestemming geven voor het plaatsen van de mast. Uiteraard moet daarbij voldaan worden aan de voorwaarden van het antenneconvenant en het Bouwbesluit (dat bijvoorbeeld eisen stelt aan de lengte van de mast). Zo wordt ook automatisch voldaan aan de blootstellinglimieten. Als meer dan de helft van de huurders tegen stemt, gaat de plaatsing niet door. Als een operator een mast wil plaatsen bij een particuliere eigenaar, neemt de operator direct contact op met deze eigenaar. Deze moet hiervoor toestemming geven. Zijn er geen huurders, dan is de instemmingprocedure niet van toepassing.

Bron: Ministerie van VROM

Aedes (Zes vragen over antenne-installaties) Antennebeleid.

Zes vragen over antenne-installaties.

Pratische vragen die kunnen helpen bij het formuleren van eenduidig beleid.

Dit artikel, geschreven door PROPERTY-TELECOM, is terug te vinden op de website van Aedes.

Over Aedes

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De ruim 500 leden van Aedes werken, vanuit bijna 900 vestigingen en werkmaatschappijen, aan duurzaam en betaalbaar wonen in leefbare buurten en woonkernen. Woningcorporaties zorgen dat ruim 2,4 miljoen huishoudens goed wonen.
Aedes maakt zich sterk voor de condities waaronder woningcorporaties als maatschappelijke ondernemingen hun werk kunnen doen. Aedes geeft voorlichting en informatie en initieert onderzoek en productontwikkeling.
Aedes is tevens werkgeversvereniging. De corporatiebranche telt ruim 28.000 werknemers.

Naast de verhuur van woningen, zien corporaties het als hun taak ervoor te zorgen dat hun huurders prettig wonen. Zorgdragen voor kwaliteit van woningen, betrekken van bewoners bij beleid en beheer, financiële continuïteit en leefbaarheid en wonen en zorg zijn ook werkterreinen van corporaties. Al deze werkzaamheden zijn wettelijk vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Om woningcorporaties voldoende ruimte te geven om hieraan te kunnen werken, worden hun belangen zo goed mogelijk vertegenwoordigd door de branchevereniging. De werkorganisatie van Aedes, die in dienst staat van de leden, ondersteunt de vereniging hierbij. Zij is hun spreekbuis en beschikt hiervoor over een adequaat netwerk. Aedes is dan ook regelmatig en op het juiste moment aanwezig in politiek Den Haag en is voortdurend in gesprek met organisaties die veel met het werk van corporaties en hun klanten te maken hebben.

Over PROPERTY-TELECOM

PROPERTY-TELECOM, een professioneel service georiënteerd bedrijf, richt zich op het (interim-) management en beheer van (mobiele) GSM en UMTS telecom-opstelpunten welke zijn gerealiseerd door operators op één of meerdere van uw vastgoedobjecten.

PROPERTY-TELECOM verleent diensten aan vastgoedeigenaren door hen te assisteren bij het beheer van bestaande en toekomstige contractuele verplichtingen met betrekking tot deze (mobiele) telecom-opstelpunten en er zorg voor te dragen dat zij het maximaal rendement behalen.

Opdrachtgevers zijn onder andere woningbouwcorporaties, instituonele vastgoedbeleggers, vastgoedbeheerders en andere vastgoedeigenaren.

Ons doel is om problemen gerelateerd aan het management en beheer van (mobiele) telecom-opstelpunten en de daarbij behorende huurcontracten weg te nemen, zodat uw organisatie zich volledig kan concentreren op haar eigen specifieke terrein van dienstverlening.

Bron: PROPERTY-TELECOM