Tag archief: vergunning

‘LTE HEEFT ECO-SYSTEEM NODIG’

Wil de volgende generatie mobiele netwerken, beter bekend als LTE, een voorspoedige en winstgevende uitrol in de diverse regio’s krijgen, dan moeten operators kijken naar een breder business model. Dit heeft telecomfabrikant Alcatel-Lucent benadrukt tijdens een persconferentie in de Franse hoofdstad Parijs. Het bedrijf noemt het een ‘eco-systeem’, waarbij zowel operators als andere – veelal non-telecom – partijen met een gezamenlijk verdienmodel werken.
Om tot een LTE-ecosysteem te komen, heeft Alcatel-Lucent een speciaal wereldwijd programma opgezet, ‘ng Connect’ geheten. De fabrikant probeert onder die vlag ondernemingen uit diverse marktsectoren te verenigen met als doel ‘het bevorderen van gezamenlijke verkoopkansen op basis producten en diensten die via of voor gebruik met LTE-netwerkinfrastructuur kunnen worden afgenomen´.

Alcatel/Lucent heeft voor zijn ng Connect vijf marktsegmenten gedefinieerd: Consumenten media en entertainment, Enterprise Collaboration en e-healthcare, Digital Signage, Automative connectivity en Cloud Computing. Op dit moment telt het ng Connect-programma 27 aangesloten ondernemingen, waaronder grote namen als Hewlett-Packard en Toyota.

Bron: TelecomUpdate

Inschrijving 2,6 GHz-veiling gesloten

De inschrijving voor de 2,6 GHz frequentieveiling is 8 januari om 14.00 gesloten. Agentschap Telecom beoordeelt nu of de inschrijvingen geldig zijn.

Het agentschap maakt pas kort voor de veiling bekend hoeveel partijen zijn toegelaten, om de aanloop naar het biedingsproces niet te beïnvloeden. De namen blijven vertrouwelijk.

Het aantal partijen wordt naar verwachting eind maart of begin april bekendgemaakt. De veiling start vlak daarna.

Bron: antennebureau

Aedes (Zes vragen over antenne-installaties) Antennebeleid.

Zes vragen over antenne-installaties.

Pratische vragen die kunnen helpen bij het formuleren van eenduidig beleid.

Dit artikel, geschreven door PROPERTY-TELECOM, is terug te vinden op de website van Aedes.

Over Aedes

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De ruim 500 leden van Aedes werken, vanuit bijna 900 vestigingen en werkmaatschappijen, aan duurzaam en betaalbaar wonen in leefbare buurten en woonkernen. Woningcorporaties zorgen dat ruim 2,4 miljoen huishoudens goed wonen.
Aedes maakt zich sterk voor de condities waaronder woningcorporaties als maatschappelijke ondernemingen hun werk kunnen doen. Aedes geeft voorlichting en informatie en initieert onderzoek en productontwikkeling.
Aedes is tevens werkgeversvereniging. De corporatiebranche telt ruim 28.000 werknemers.

Naast de verhuur van woningen, zien corporaties het als hun taak ervoor te zorgen dat hun huurders prettig wonen. Zorgdragen voor kwaliteit van woningen, betrekken van bewoners bij beleid en beheer, financiële continuïteit en leefbaarheid en wonen en zorg zijn ook werkterreinen van corporaties. Al deze werkzaamheden zijn wettelijk vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Om woningcorporaties voldoende ruimte te geven om hieraan te kunnen werken, worden hun belangen zo goed mogelijk vertegenwoordigd door de branchevereniging. De werkorganisatie van Aedes, die in dienst staat van de leden, ondersteunt de vereniging hierbij. Zij is hun spreekbuis en beschikt hiervoor over een adequaat netwerk. Aedes is dan ook regelmatig en op het juiste moment aanwezig in politiek Den Haag en is voortdurend in gesprek met organisaties die veel met het werk van corporaties en hun klanten te maken hebben.

Over PROPERTY-TELECOM

PROPERTY-TELECOM, een professioneel service georiënteerd bedrijf, richt zich op het (interim-) management en beheer van (mobiele) GSM en UMTS telecom-opstelpunten welke zijn gerealiseerd door operators op één of meerdere van uw vastgoedobjecten.

PROPERTY-TELECOM verleent diensten aan vastgoedeigenaren door hen te assisteren bij het beheer van bestaande en toekomstige contractuele verplichtingen met betrekking tot deze (mobiele) telecom-opstelpunten en er zorg voor te dragen dat zij het maximaal rendement behalen.

Opdrachtgevers zijn onder andere woningbouwcorporaties, instituonele vastgoedbeleggers, vastgoedbeheerders en andere vastgoedeigenaren.

Ons doel is om problemen gerelateerd aan het management en beheer van (mobiele) telecom-opstelpunten en de daarbij behorende huurcontracten weg te nemen, zodat uw organisatie zich volledig kan concentreren op haar eigen specifieke terrein van dienstverlening.

Bron: PROPERTY-TELECOM

Waarom nieuwe veilingen van Frequentiegebieden?

Waarom nieuwe veilingen van Frequentiegebieden?

Nieuwe veilingen op komst

Vaak wordt bezwaar gemaakt tegen deze veilingen, welke steeds weer worden uitgesteld.

DE reden voor dit uitstel is nu waarschijnlijk boven water gekomen.
Want die 2.6 GHz band is peanuts bij wat er nog gaat komen.

In Duitsland is er sprake van, dat er nog dit jaar een nieuwe veiling gaat komen.

Dat heeft het Bundesnetzagentur medegedeeld.
En niet een kleintje, maar nog veel groter dan de UMTS veiling van 9 jaar geleden, die de Duitse staatskas 50 miljarden Euro opleverde.

Het gaat hier om de frequentieband van 790 tot 862 MHz, welke tot nu toe door de analoge televisie werd gebruikt. (Daarom wil men ons aan de digitale setup box hebben.)

Deze frequentieband kan gebruikt gaan worden voor onder andere LTE, Wimax, HSPA of ander mobiel verkeer. Voorts is ze attractief omdat hier veel grotere zendcellen mogelijk zijn.

Als Duitsland hier mee gaat beginnen, zullen Nederland en België snel volgen.

Bron: Milieuziektes.nl maart 2009

Mast ‘illegaal’ verhoogd

Mast ‘illegaal’ verhoogd

WOERDEN – KPN heeft de UMTS-mast bij de Leidsestraatweg en Johan van Oldenbarneveldlaan zonder benodigde vergunning verhoogd.
Dat heeft de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, bepaald.

Het telecombedrijf verhoogde in de zomer van 2007 de antenne, die staat op een steenworp afstand van het NS-station, van 36 meter naar 43 meter. Ook is bestaande apparatuur veranderd voor een gunstige zendpositie. Omwonende Ed Hoogendoorn stapte naar de Raad van State omdat hij overlast ervaart.

De mast is te beeldbepalend in de woonwijk, buurtbewoners zijn niet geïnformeerd over plaatsing van extra apparatuur en de koelinstallaties in de gebouwen rondom de mast veroorzaken geluidshinder, vindt hij.

Formeel is met de uitspraak de goedkeuring van de provincie van een goedkeuring van de gemeente Woerden vernietigd. Woerden wilde pas nadat KPN de mast had verhoogd, toestemming verlenen. De Raad van State constateert nu dat de werkwijze niet volgens de regels is geweest.

Dit erkent ook gemeentewoordvoerder Borsboom. ,,De afdeling bouwzaken gaat het college van b en w adviseren de procedure opnieuw te doorlopen.’’ Dan is ook bezwaar en beroep mogelijk. Van het verwijderen van de apparatuur is volgens de woordvoerder geen sprake. Omwonende Hoogendoorn is blij met de uitspraak. ,,KPN doet maar wat. De gemeente en provincie zijn nu op hun vingers getikt.’’

Hij vindt dat in een nieuwe procedure voor een vergunning de gemeente helder moet uitleggen waarom de hoge zendmast in de woonwijk noodzakelijk is. Een woordvoerder van KPN erkent dat het een ‘netelige kwestie’ is. Er is gewerkt met een gemeentelijke vergunning, waardoor het telecombedrijf, dat eigenaar is van het terreintje, geen blaam treft, aldus de zegsvrouwe.

Inwoners van de Veste, nabij zwembad Batenstein, ageren sinds vorig jaar tegen een plan van Vodafone om een UMTS-mast van 37 meter te plaatsen. De bewoners menen dat de mast niet nodig is als kleine bestaande antennes verbeterd of uitgebreid worden. Gisteren hebben de bewoners een brief naar de gemeente gestuurd waarin gevraagd wordt om de technische onderbouwing van de aanvraag van Vodafone.

Agentschap Telecom deed in 2007 in opdracht van de gemeente onderzoek naar de straling in de buurt van UMTS-masten. De waarden kwamen niet boven de norm.

Bron: AD 16 maart 2009