Tag archief: gemeente

Contract en prijsonderhandelingen antenne-installaties voor eigenaren van gebouwen of grond.

PROPERTY-TELECOM biedt de o.a. de volgende diensten aan middels het Telecom Site Management:

-Het opstellen en afhandelen van huurcontracten, addenda/ allonges en toegangsprotocollen met betrekking tot nieuwe telecom-opstelpunten en uitbreidingen van reeds bestaande opstelpunten.

-Controle van alle benodigde bouwtekeningen en eventuele benodigde vergunningen.

-Voorbereiding, toezicht en begeleiding tijdens bouwwerkzaamheden ter realisatie van nieuw aan te brengen telecom-opstelpunten of uitbreidingen van bestaande opstelpunten.

-Voorbereiding, toezicht en begeleiding tijdens bouwwerkzaamheden welke verband houden met het verwijderen/ ontmantelingen van bestaande opstelpunten.

Daarnaast verzorgt PROPERTY-TELECOM het contractbeheer alsmede administratieve activiteiten zoals facturatie, indexatie en incasso van huurpenningen. V

Beleidsnota Gemeentelijk Antennebeleid

Beleidsnota Gemeentelijk Antennebeleid

Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van mobiele telefonie en mobiele netwerksystemen. Het plaatsten van antennemasten hoort hierbij en is van groot maatschappelijk belang. Een goede bereikbaarheid is van essentieel belang voor de gebruikers van deze systemen. Het zoeken van goede locaties voor opstelplaatsen van de noodzakelijke antennesystemen is telkens weer een opgave waarbij in steeds meer gevallen een maatschappelijke discussie ontstaat.
Vooral de vrees voor gezondheidsrisico’s is de reden van deze discussies.
De maatschappelijke discussies zijn er ook oorzaak van dat onder andere woningbouwcorporaties contracten met providers niet verlengen, daar waar het gaat om het plaatsen van antennes op woongebouwen. Diverse woningbouwcorporaties in Nederland hebben aangegeven dat in het verleden aangegane plaatsingsovereenkomsten niet meer worden verlengd.
Het voorgaande houdt in dat providers steeds vaker een beroep op de gemeente Hoogeveen moeten doen voor het plaatsen van antennemasten in het openbare gebied, om zodoende een goede bereikbaarheid te waarborgen. Het gaat hierbij om vakwerkmasten die variëren van tussen de 25 en 40 meter.

Nu onder andere de woningbouwcorporaties bestaande overeenkomsten niet wensen te verlengen zal steeds vaker een oplossing gevonden moeten worden in het openbare gebied. Het ad hoc meewerken aan het plaatsen van antennemasten vergt veel capaciteit van de gemeentelijke organisatie. Voor elke te plaatsen mast moeten telkens een afzonderlijke ontheffingsprocedure worden gevoerd. Al deze ontheffingsprocedures moeten afzonderlijk zijn voorzien van een juiste afweging en motivering.
Met een gemeentelijk antennebeleid dat de wettelijk voorgeschreven procedure (Awb) heeft doorlopen kan voor wat betreft de afweging en motivering bij een ontheffingsprocedure worden verwezen naar dit beleid.

Bron: internet

Waarom nieuwe veilingen van Frequentiegebieden?

Waarom nieuwe veilingen van Frequentiegebieden?

Nieuwe veilingen op komst

Vaak wordt bezwaar gemaakt tegen deze veilingen, welke steeds weer worden uitgesteld.

DE reden voor dit uitstel is nu waarschijnlijk boven water gekomen.
Want die 2.6 GHz band is peanuts bij wat er nog gaat komen.

In Duitsland is er sprake van, dat er nog dit jaar een nieuwe veiling gaat komen.

Dat heeft het Bundesnetzagentur medegedeeld.
En niet een kleintje, maar nog veel groter dan de UMTS veiling van 9 jaar geleden, die de Duitse staatskas 50 miljarden Euro opleverde.

Het gaat hier om de frequentieband van 790 tot 862 MHz, welke tot nu toe door de analoge televisie werd gebruikt. (Daarom wil men ons aan de digitale setup box hebben.)

Deze frequentieband kan gebruikt gaan worden voor onder andere LTE, Wimax, HSPA of ander mobiel verkeer. Voorts is ze attractief omdat hier veel grotere zendcellen mogelijk zijn.

Als Duitsland hier mee gaat beginnen, zullen Nederland en België snel volgen.

Bron: Milieuziektes.nl maart 2009