Beleidsnota Gemeentelijk Antennebeleid

Beleidsnota Gemeentelijk Antennebeleid

Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van mobiele telefonie en mobiele netwerksystemen. Het plaatsten van antennemasten hoort hierbij en is van groot maatschappelijk belang. Een goede bereikbaarheid is van essentieel belang voor de gebruikers van deze systemen. Het zoeken van goede locaties voor opstelplaatsen van de noodzakelijke antennesystemen is telkens weer een opgave waarbij in steeds meer gevallen een maatschappelijke discussie ontstaat.
Vooral de vrees voor gezondheidsrisico’s is de reden van deze discussies.
De maatschappelijke discussies zijn er ook oorzaak van dat onder andere woningbouwcorporaties contracten met providers niet verlengen, daar waar het gaat om het plaatsen van antennes op woongebouwen. Diverse woningbouwcorporaties in Nederland hebben aangegeven dat in het verleden aangegane plaatsingsovereenkomsten niet meer worden verlengd.
Het voorgaande houdt in dat providers steeds vaker een beroep op de gemeente Hoogeveen moeten doen voor het plaatsen van antennemasten in het openbare gebied, om zodoende een goede bereikbaarheid te waarborgen. Het gaat hierbij om vakwerkmasten die variëren van tussen de 25 en 40 meter.

Nu onder andere de woningbouwcorporaties bestaande overeenkomsten niet wensen te verlengen zal steeds vaker een oplossing gevonden moeten worden in het openbare gebied. Het ad hoc meewerken aan het plaatsen van antennemasten vergt veel capaciteit van de gemeentelijke organisatie. Voor elke te plaatsen mast moeten telkens een afzonderlijke ontheffingsprocedure worden gevoerd. Al deze ontheffingsprocedures moeten afzonderlijk zijn voorzien van een juiste afweging en motivering.
Met een gemeentelijk antennebeleid dat de wettelijk voorgeschreven procedure (Awb) heeft doorlopen kan voor wat betreft de afweging en motivering bij een ontheffingsprocedure worden verwezen naar dit beleid.

Bron: internet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.