Europees Gerechtshof: Nederlandse operators in 2001 in de fout

Europees Gerechtshof: Nederlandse operators in 2001 in de fout

Het Europees Gerechtshof heeft besloten dat een eenmalige samenkomst van branchegenoten voldoende is om aan te kunnen nemen dat er sprake is van kartelvorming, wat bij de wet verboden is.

De uitspraak volgt op een langlopend juridisch conflict tussen de Nederlandse mobiele operators en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) dat dateert uit 2001. Volgens de NMa zouden in de zomer van dat jaar Ben (nu T-Mobile), KPN, Dutchtone (nu Orange, onderdeel T-Mobile), Libertel-Vodafone en Telfort (nu onderdeel KPN) afspraken hebben gemaakt over een standaard commissie voor het retailkanaal.

De NMa legde de 5 operators eind 2002 hiervoor een boete op, waartegen de operators op hun beurt beroep aantekenden. In 2004 ging de NMa uiteindelijk akkoord met de bezwaren van de operators en verlaagde de boete. Ook dit bleek niet voldoende, want de operators zetten hun beroep gewoon voort waardoor het gerechtshof in Rotterdam in 2006 uiteindelijk besloot dat de MNa zijn oordeel moest herzien. De NMa legde het balletje vervolgens bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) die het weer naar het Europees Gerechtshof doorspeelde.

Nu het Europees Gerechtshof in het voordeel van het CBB heeft beslist zal in het najaar opnieuw een oordeel worden geveld over de handelswijze van de operators in 2001. De NMa laat in een reactie weten ‘verheugd’ te zijn over de uitspraak van het Europees Gerechtshof en zal, nadat het CBB zich over kwestie heeft gebogen, mogelijk stappen ondernemen.

Bron: telecom update

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.