Gezondheidsraad geeft oordeel over het Bio-Initiative rapport

Het Bio-Initiative rapport krijgt in toenemende mate aandacht in de samenleving en speelt een rol in de discussie rond elektromagnetische velden en gezondheid.

In een briefadvies aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) geeft de commissie Elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad een oordeel op hoofdlijnen over de wetenschappelijke waarde van het Bio-Initiative rapport.

Volgens de Gezondheidsraad geeft het rapport geen aanleiding om de gangbare opvattingen over de risico’s van blootstelling aan elektromagnetische velden te herzien.

Bio-Initiative rapport
De auteurs van het Bio-Initiative rapport vinden dat de huidige internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden burgers en werknemers niet voldoende beschermen. In het rapport geven ze argumenten voor die mening en stellen ze voor om de limieten te verlagen. De voorgestelde limieten zijn aanzienlijk lager dan de limieten die nu in Nederland en in vele andere landen gehanteerd worden.

Oordeel Gezondheidsraad
De commissie concludeert dat het Bio-initiative rapport geen gebalanceerd en objectief beeld geeft van de huidige stand van de wetenschap. Het rapport geeft dan ook geen aanleiding om de gangbare opvattingen over de risico’s van blootstelling aan elektromagnetische velden te herzien.
Het Bio-Intitiative rapport pleit voor het voorkómen van elk effect van elektromagnetische velden op biologische systemen. Hierbij gaat het rapport volgens de Gezondsheidsraad voorbij aan het onderscheid dat door experts wordt gemaakt tussen effect en schade.

Oordeel Kennisplatform
Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid heeft ook het Bio-Initiative rapport in één van haar kennisberichten beoordeeld. Het Kennisplatform is van mening dat de conclusie in het rapport niet wordt onderbouwd vanuit een evenwichtige beoordeling van de beschikbare wetenschappelijke kennis, maar dat selectief wetenschappelijke informatie en argumenten zijn gekozen om tot de conclusie te komen.

Taak Gezondheidsraad en Kennisplatform
De Gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat als taak heeft ministers en parlement te adviseren over de stand van wetenschap op het gebied van de volksgezondheid.
Het Kennisplatform EMV heeft als doel om burgers en werknemers te helpen wetenschappelijk onderzoek over elektromagnetische velden en gezondheid te begrijpen en op waarde te schatten.

Bron: antennebureau.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.