Veldsterktes in Nederland

Veldsterktes in Nederland

Een onderzoek van agentschap Telecom liet zien dat alle gemeten veldsterktes ver beneden de vastgestelde blootstellingslimiet zijn.

Agentschap Telecom is het agentschap van het ministerie van Economische Zaken dat controleert of in Nederland de gehanteerde blootstellinglimieten worden overschreden. Dit doen zij door veldsterktemetingen uit te voeren op de zogenaamde publiek toegankelijke plaatsen; dit zijn plekken waar iedere burger zonder hindernissen kan komen; zoals woningen, scholen, kantoorpanden, op straat, winkelcentra, parkeergarages etc.

In de afgelopen jaren heeft Agentschap Telecom meer dan 300 veldsterktemetingen door heel Nederland uitgevoerd. De veldsterkte bestaat uit alle signalen van bronnen die een elektromagnetisch veld uitzenden, zoals radio, televisie en mobiele telefonie. Al deze bronnen zenden uit op hun eigen frequentie. Om dit goed te kunnen meten wordt er altijd een breedbandmeting uitgevoerd. Hierbij worden in één meting alle aanwezige signalen bekeken en het sterkste signaal wordt weergegeven. De resultaten van deze metingen zijn terug te vinden op www.antenneregister.nl.

Uit deze metingen blijkt dat de gemiddelde veldsterkte in Nederland 1 Volt per meter bedraagt. ligt.

De spreiding van de veldsterktes ligt tussen de 0,06 en 10 V/m. In 98% van de gevallen is de veldsterkte 3 V/m of lager is. In vijf (2%) van de 289 gevallen is meer dan 3 V/m gemeten. Meer dan de helft (63%) van de uitgevoerde metingen laat een veldsterkte zien van 1 V/m of minder waarmee het gemiddelde op 1 V/m komt.

Als dit afgezet wordt tegen de blootstellingslimieten dan zien we dat in de elektrische veldsterkte waaraan mensen worden blootgesteld ver beneden de vastgestelde blootstellingslimiet ligt.

Bron: Agentschap telecom

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.