Tag archief: brief md7

Brief / voorstel MD 7 (namens Vodafone) ontvangen?

MD 7 (namens Vodafone)

Mogelijk heeft u recentelijk een brief ontvangen van MD7 namens Vodafone of hebben zij u per telefoon benaderd. MD7 geeft hierbij aan dat zij de lopende huurovereenkomst wensen te verlengen en dat u een garantie krijgt betreffende huurinkomsten voor de komende jaren. In veel gevallen is o.a. de huur lager en is de indexatie geschrapt. Indien u hier niet mee instemt geven zij aan dat telecom-site mogelijk opgezegd gaat worden.

Wat nu?

PROPERTY-TELECOM richt zich op het beheer en management van onder andere (mobiele) GSM, LTE, TETRA, UMTS en WIMAX telecom-opstelpunten, ten behoeve van mobiele telecommunicatie en/ of internet, welke zijn gerealiseerd door telecom-operators op één of meerdere van uw vastgoedobjecten.

PROPERTY-TELECOM verleent diensten aan vastgoedeigenaren door hen te assisteren bij het dagelijks beheer van bestaande en toekomstige contractuele verplichtingen met betrekking tot deze (mobiele) telecom-opstelpunten en er zorg voor te dragen dat zij maximaal rendement behalen.

Onze missie is om problemen op te lossen, welke verbonden zijn aan het verkrijgen, het hebben en/ of het verwijderen van een antenne-opstelpunt op uw vastgoedobject. Door het werk voor u uit handen te nemen kan uw organisatie zich volledig richten op haar eigen ‘corebusiness’.

Onze klanten zijn woningcorporaties, institutionele vastgoedbeleggers, vastgoedbeheerders, hotelketens, verpleeg- en verzorgingstehuizen, scholengemeenschappen, ziekenhuizen en andere vastgoedeigenaren.