Tag archief: mobiel netwerk

Nieuwe metingen veldsterktes antenne-installaties in Nederland

Op de website van het antennebureau staan 10 nieuwe metingen van elektromagnetische velden van antenne-installaties in Nederland. De veldsterktes van deze antennes blijven onder de blootstellingslimieten van de EU.

Op verzoek van het Antennebureau voert Agentschap Telecom ieder jaar door heel Nederland veldsterktemetingen uit. Bij deze metingen worden alle elektromagnetische velden of, zoals het vaak genoemd wordt, straling in het radiofrequente gebied van 100 kHz tot 3 GHz gemeten. De hoogst gemeten veldsterkte op dat moment wordt geregistreerd. Met de veldsterktemetingen controleert het agentschap of de veldsterkte op de desbetreffende plekken onder de daarvoor gestelde blootstellingslimieten blijft.

Nederland hanteert de blootstellingslimieten die door de Europese Unie zijn aanbevolen.

Uit de 10 nieuwe metingen blijkt dat de gemeten veldsterktes in alle gevallen onder de blootstellingslimieten blijven. De metingen zijn uitgevoerd in vier provincies: Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland.

Bron: antennebureau

Aantal antenne-installaties in Nederland op 30 april 2014

Iedere maand publiceert het Antennebureau een totaaloverzicht van alle GSM-, UMTS- en LTE-antenne-installaties in Nederland.

  • GSM 1800: 3.644
  • GSM 900: 9.803
  • LTE: 4.466
  • UMTS: 12.700
  • Totaal: 30.613

Ten opzichte van de maand maart zijn er 762 antennes bijgekomen. 763 LTE-, 4 UMTS- en 3 GSM 1800-antenne-installaties. GSM 900 laat een daling zien van 8 antenne-installaties.

Bron: antennebureau

LTE 4G als vervanger van de vaste lijn?

Multibandveiling Nederland: geen echte verrassingen, maar hoe agressief wordt Tele2?

De Nederlandse multibandveiling is op 14 december geëindigd. De opbrengst was 3,80 miljard euro voor vergunningen voor de 800, 900, 1800, 2100 en 2600 banden. KPN komt al in februari met proposities, gevolgd door Vodafone in de zomer van 2013. Tele2 zal als laatste komen omdat het zijn netwerk nog moet aanleggen. KPN laat verder weten fors het dividend te gaan korten.

Samengevat waren de winnaars:

KPN betaalt 1,35 miljard euro: 2×10 MHz in de 800 band, 2×10 in de 900 band, 2×20 in de 1800 band, 2×5 in de 2100 band en 1×30 in de 2600 band. Vodafone betaalt 1,38 miljard euro: voor hetzelfde spectrum, maar zonder het ongepaarde spectrum in de 2600 band. T-Mobile betaalt 911 miljoen voor 2×15 MHz in de 900 band, 2×30 in de 1800 band, 1×14,6 in de 1900 band en 1×25 in de 2600 band.

Tele2 betaalt 161 miljoen euro: 2×10 MHz in de 800 band. Nieuwkomer: Tele2

Zoals wij al verwachtten, is Tele2 straks de enige nieuwkomer. Het heeft er in de aanloop naar de veiling geen geheim van gemaakt de volgende stap in zijn evolutie te willen zetten: die van MVNO naar MNO. De combinatie Ziggo/UPC (ZUM) heeft wel meegeboden, maar is afgehaakt. Blijkbaar heeft het er wel voor gezorgd dat de prijs van het voor nieuwkomers gereserveerde spectrum in de 800 band enigszins is opgedreven naar 161 miljoen euro. Zoveel was ZUM dus net niet meer bereid te betalen. Daarmee heeft het in lijn gehandeld met onze verwachting: de kabelbedrijven wilden geen traditionele operator worden, concentreren zich nu op WiFi (met daarbuiten roaming op het Vodafone-netwerk) en hebben waarschijnlijk alleen maar meegeboden om voor een prikkie het gereserveerde spectrum op te pikken voor het geval dat Tele2 toch niet geïnteresseerd zou zijn. Tele2 zal waarschijnlijk als laatste grootschalig met LTE-proposities komen omdat het met zijn netwerk een achterstand heeft ten opzichte van de MNO’s. Daar komt nog bij dat het beperkt spectrum heeft en ook financieel is de basis niet heel breed. Tele2 Nederland is weliswaar schuldenvrij, maar het heeft relatief weinig klanten en cash flow. Allicht zal er daarom gemikt worden op network sharing met een andere partij. Aangezien KPN en Vodafone samenwerken, ligt een alliantie met T-Mobile enigszins voor de hand.

Prijs: conform verwachting:

De totaalprijs van 3,8 miljard is niet verrassend. Wij hadden al eerder berekend dat de opbrengst zou kunnen oplopen tot 4,5 miljard euro, op basis van spectrumveilingen in Europa in de afgelopen twee en een half jaar. De Nederlandse winnaars betalen 3,6 cent per MHz per hoofd van de bevolking per jaar dat de vergunning loopt. Dat is vergelijkbaar met de Portugese multibandveiling van een jaar geleden (3,9 cent) en de Belgische van maart 2011 (3,2 cent). Verder hadden wij een parallel getrokken met de Duitse veiling van mei 2010 en op basis daarvan zou de stand van de veiling medio november de 2 miljard hebben gepasseerd, onder bepaalde aannames (zie ons commentaar ‘Veiling na 13 dagen mogelijk al op 2 miljard euro’). En dan is er nog de Nederlandse UMTS-veiling van 2010, die 5,9 miljard gulden opgebracht, ofwel 3,3 miljard euro inclusief inflatie. Dat de huidige multibandveiling meer zou opbrengen, mocht verwacht worden om twee redenen: ten eerste werd er méér geveild (meer spectrum, langere looptijden, technologie-neutraal) en ten tweede is het risico nu aanmerkelijk lager dan 11 jaar geleden. Net als indertijd is alles gebaseerd op verwachtingen, maar die van vandaag zijn een stuk meer solide dan die van 2001, toen er nog geen smartphones waren, geen YouTube en geen Facebook. Het enige wat het risico verhoogt, is WiFi, iets wat er 11 jaar geleden ook nog niet was. Als vervanger van mobiele technologie (zie ZUM), zorgt WiFi er mogelijk voor dat de vraag naar mobiele data afneemt.

Tarieven: hoe agressief wordt Tele2?

Met iedere technologische stap mag in beginsel een hogere prijs verwacht worden. Het nieuwe spectrum zal bezet worden met vierde generatie (4G) mobiele technologie (LTE: long term evolution). Deze biedt hogere snelheden, meer capaciteit, lagere latency en voor de operators een beduidend efficiënter gebruik van spectrum. Daar staat echter tegenover dat Tele2, als nieuwkomer, voor pijsdruk gaat zorgen. Althans, als het zijn beloftes gaat waarmaken. Waarbij het overigens het nadeel heeft dat het als laatste in de markt zal komen omdat het netwerk nog grotendeels aangelegd moet worden. De hoge efficiency van LTE helpt te onderneming daarbij, want dat zorgt voor lage netwerkkosten (opex). Als het dan tevens voor eenvoudige proposities zorgt, blijven ook de marketingkosten beperkt. Maar het blijft de vraag hoe agressief Tele2 wordt. Als het vasthoudt aan de bestaande strategieën, gebaseerd op prijsmaximalisatie, dan is de kans groot dat LTE als premiumdienst in de markt gezet wordt. Verder wil Tele2 niet langer een discounter zijn, of zelfs aanbieder van de ‘Best Deal’, het wil nu vooral het imago hebben van de Value Champion. Daarbij gaat het niet alleen om lage prijzen, maar ook om hoge kwaliteit (zie ons bericht ‘Tele2: van Discounter via Best Deal naar Value Champion’). Het is dan ook zeer de vraag of Tele2 bereid is zich niet zozeer op prijs maar op volume te concentreren, iets waarvoor het mogelijk niet voldoende spectrum heeft. Met een strategie gericht op maximalisatie van de volumes, en met eenvoudige en zeer ruime proposities (20 euro per maand voor onbeperkt bellen/SMS-sen/MMS-sen naar 40 landen en 3 GB), weet Free de Franse markt op te schudden. Sinds januari 2012 is deze aanbieder als vierde MNO actief en heeft het een marktaandeel opgebouwd van meer dan 6 procent. Kortom, het is vooral afwachten hoe agressief Tele2 wordt en dus blijft het ook de vraag of de tarieven omhoog of omlaag gaan. Verder zullen de LTE-tarieven ook afhangen van de vraag of LTE ook ingezet zal worden als vervanger van de vaste lijn (zie onder), waardoor de prijs zich zal richten op de ADSL-tarieven. En een rol zal spelen of LTE in een triple play of zelfs een quad play wordt aangeboden.

LTE als vervanger van de vaste lijn?

Een andere kwestie is: wordt LTE straks massaal ingezet als vervanging van de vaste lijn (zie ook ons commentaar ‘Is LTE een substituut voor FTTH? Niet echt …’)? Met de snelheden die Deutsche Telekom in Duitsland belooft (75 Mbps in de 800 band, 150 Mbps in de 1800 band) is er ruimte voor een strategie die daarop gericht is (zie ons artikel ‘DT strategie 2015: focus op LTE en FTTC’). Vooral de ADSL-markt mag zijn borst nat maken. In Zweden is Tele2 een voorbeeld: het biedt 80/8 Mbps aan voor 40 euro per maand als een alternatief voor ADSL. Opvallend is overigens dat KPN (30 MHz) en T-Mobile (40 MHz) een ruime hoeveelheid ongepaard spectrum hebben opgepikt. Daarbij hoort de TD-LTE technologie bij, die voor de up- en downlink van het zelfde spectrum gebruik maakt (het verkeer wordt in de tijd, niet in het spectrum gescheiden, dus time division in plaats van frequency division). TD-LTE is een volledig mobiele technologie, maar in de praktijk wordt het vaak ingezet als semi-vaste technologie, waarbij een ontvanger aan de buitenkant van een woning gemonteerd wordt. Juist met TD-LTE kan dus een ADSL-vervanging worden aangeboden. Het is de vraag of KPN hiermee zijn ADSL-basis gaat aanvallen, maar bij T-Mobile is dat eigenlijk de vraag helemaal niet. Immers, T-Mobile heeft al gezegd niet meer in ‘vast’ te willen investeren. En op de recente Capital Markets Day van Deutsche Telekom kreeg T-Mobile NL te horen dat het zich moet gedragen als een ‘unconventional attacker’ (ook moet de capex omlaag, maar daarvoor kan gezorgd worden door niet meer in het ADSL-netwerk te investeren, waarmee T-Mobile een unbundler is). Overigens is dat geen goed nieuws voor de kabelaars, want de groei van kabelinternet gaat vooral ten kosten van de ADSL-markt en nu gaat wellicht ook T-Mobile zijn pijlen richten op die markt. Kortom, naast Tele2 kan ook T-Mobile ervoor kiezen LTE goedkoop in de markt te zetten. En T-Mobile heeft daarvoor een grote hoeveelheid spectrum beschikbaar.

Wholesale: vooral een kans voor Vodafone:

Op de mobiele wholesalemarkt is KPN momenteel de grootste partij, met tientallen MVNO’s als klant. Tele2 heeft een beperkte spectrumpositie en zal daarom waarschijnlijk niet zwaar op wholesale gaan inzetten. T-Mobile kan dat wel doen, met zijn ruime spectrumpositie, maar het verliest op termijn Tele2 als klant. Voorlopig overigens niet, want het 2G en het 3G netwerk blijven voorlopig nog operationeel. Vodafone heeft straks Ziggo en UPC als klant, waardoor het van eventueel succes van deze partijen kan meeprofiteren – net zoals Orange in Frankrijk meeprofiteert van het succes van Free, omdat Free zijn netwerk nog net volledig aangelegd heeft en voorlopig nog moet vertrouwen op roaming op het Orange-netwerk.

Conclusie:

De opbrengst van de veiling en de komst van Tele2 als nieuwkomer verrassen niet. Een grote vraag is nog hoe LTE in de markt gezet gaat worden (prijzen, quad plays, vervanger van ADSL) en hoe agressief Tele2 en T-Mobile zullen zijn. Op de wholesalemarkt zal Vodafone, dat de hoogste prijs betaalt, profiteren omdat het in potentie straks de grootste MVNO’s als klant heeft: Ziggo en UPC. En ten slotte zal naar alle waarschijnlijkheid TD-LTE zijn weg naar de Nederlandse markt vinden en mogelijk door T-Mobile worden ingezet om de ADSL-markt aan te vallen.

Bron: telecompaper

Multiband frequentieveiling afgerond

Multiband frequentieveiling afgerond 14 december 2012

Vier partijen hebben in de frequentieveiling voor mobiele telefonie en mobiel internet vergunningen gekregen. Het zijn Vodafone, KPN, T-Mobile en Tele2. Veilingmeester Peter Spijkerman van Agentschap Telecom heeft de veiling vandaag afgehamerd. De veiling heeft € 3,804 miljard opgebracht. De Multiband frequentieveiling startte op 31 oktober 2012. Het is de grootste veiling in de Nederlandse telecomgeschiedenis geweest. De uitkomst is belangrijk voor de toekomst van mobiele communicatie in Nederland. Alle 41 vergunningen die onder de hamer kwamen zijn verdeeld.

Nieuwe Frequenties

Naast de bestaande frequenties die zijn geveild omdat de vergunningen begin 2013 aflopen, zijn er ook vergunningen geveild voor nieuwe frequentiebanden. Met de combinatie van de huidige en nieuwe frequenties kunnen alle telecombedrijven de grote vraag naar mobiel internet en mobiele telefonie beter aan, en kunnen ze ook de nieuwste generatie mobiel internet (LTE) aan hun klanten aanbieden. De veiling is goed verlopen.

Mobiel Internet

Op dit moment zijn er in Nederland drie marktpartijen die mobiele diensten aanbieden met een eigen vergunning en een eigen netwerk: KPN, T-Mobile en Vodafone. Daar komt vanaf 2013 dus een partij bij: Tele2. Deze partij was al op de markt maar heeft nu de mogelijkheid nog een eigen netwerk uit te rollen. Hierdoor kan er meer concurrentie ontstaan. De bestaande partijen zijn er in geslaagd hun huidige frequentiepakket verder uit te breiden. Dat stelt hen in staat hun dienstverlening te continueren maar ook om in te spelen op de steeds grotere vraag naar mobiel internet.

Vergunningverdeling en betaalde bedragen

Vodafone KPN T-Mobile Tele2 Totaal aantal vergunningen 9 15 15 2 Totaalprijs in € 1.380.800.000 1.351.852.000 910.681.000 160.813.000 De meeste vergunningen hebben een looptijd van zeventien jaar. Een gedeelte van de vergunningen gaat begin 2013 in. Een ander gedeelte treedt in werking nadat de partijen hun netwerken hebben aangepast aan de nieuwe frequenties. Dat is nodig om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. De overheid vindt een omschakeling naar de nieuwe situatie zonder verstoring voor consumenten van groot belang.

Bron: Agentschap Telecom

Multiband frequentieveiling gaat van start!

Multiband frequentieveiling:

Op 31 oktober a.s. start de Multiband frequentieveiling. Daarbij veilt Agentschap Telecom vergunningen voor het gebruik van de 800-, 900- en 1800 MHz-band.

Waarom een nieuwe verdeling?

Op 26 februari 2013 lopen vergunningen voor GSM in de 900- en 1800 MHz-band af. Een nieuwe verdeling bevordert de marktwerking en creëert meer ruimte voor innovatie. Daarnaast geeft een nieuwe verdeling instapmogelijkheden voor nieuwkomers. Dat is in het belang van zowel marktpartijen als consumenten.

Wat zijn de uitgangspunten?

In de Strategische nota mobiele communicatie is uiteengezet op welke wijze de overheid tot 2017 omgaat met de uitgifte van de schaarse frequentieruimte voor mobiele communicatie. De 800, 900 en 1800 MHz-verdeling zal plaatsvinden langs de lijnen die zijn uitgezet in deze nota en in de nota Frequentiebeleid 2005. Belangrijk doel van de strategische nota is om effectieve concurrentie voor de langere termijn te behouden. Om dit doel te bereiken is besloten om de toetredingsbarrières voor nieuwkomers te verlagen en bij de komende verdeling 2×10 MHz aan frequentieruimte in de 800 MHz band en 2×5 MHz in de 900 MHz band voor nieuwkomers te reserveren.

Welke frequentiebanden worden geveild?

Naast de 800-, 900- en 1800 MHz-band worden er ook vergunningen verleend in andere frequentiebanden. Het gaat hier om frequentieruimte die niet vergund is in de 2,6 GHz- veiling en frequentieruimte die is teruggegeven aan de staat.

Bron: agentschap telecom

Nederland neemt als tweede land ter wereld vrijwel zeker netneutraliteit op in de telecomwet.

Nederland neemt als tweede land ter wereld vrijwel zeker netneutraliteit op in de telecomwet. Een voor de wereld unieke situatie dwingt de Nederlandse overheid deze maatregel te nemen.

Na het kamerdebat van gisteren is het vrijwel zeker dat Nederland het tweede land ter wereld wordt waar netneutraliteit opgenomen gaat worden in de telecomwet. Minister Verhagen van Economische zaken noemde gisteren tijdens het debat in de Tweede Kamer de situatie in Nederland uniek in de wereld. Volgens Verhagen hebben Nederlandse telecomaanbieders het er zelf naar gemaakt dat de overheid versneld ingrijpt en netneutraliteit in de telecomwet verankerd nu providers ‘dubieuze plannen’ hebben om diensten zoals Voice over IP (VoIP), messagingdiensten, streaming video en tethering te blokkeren of extra te belasten.

Nederland is een van de koplopers in de wereld als het gaat om de adoptie van mobiel internet door consumenten. Doordat het gebruik van mobiel internet in Nederland zo hard groeit, lopen providers in Nederland eerder tegen ‘problemen’ aan dan operators in andere landen. Eén van die problemen is de sterke groei in het verbruikte datavolume per consument, de sterke groei in het aantal consumenten dat mobiel internet verbruikt en de daarmee samenhangende capaciteitstekorten. Om dit op te vangen moeten mobiele aanbieders in Nederland flinke investeringen in de mobiele netwerken doen.

Nederlandse aanbieders klagen echter dat de omzet uit reguliere telecomdiensten zoals spraak- en SMS verkeer terugloopt, nu klanten ook over een dataverbinding kunnen bellen via Voice over IP (VoIP) of berichtjes kunnen versturen via messagingapplicaties zoals WhatsApp. Hierdoor lopen providers naar eigen zeggen inkomsten mis. KPN nam daarop het voortouw door te stellen dat vanaf deze zomer het gebruik van bepaalde diensten zoals VoIP en messengerdiensten aan banden gelegd zou gaan worden middels blokkades of aanvullende tarifering. Vodafone blokkeert daarnaast al sinds jaar en dag VoIP diensten op haar netwerk.

Doordat providers willen gaan bepalen wat klanten wel en niet met hun internetverbinding mogen doen, wordt de zogenaamde ‘netneutraliteit’ aangetast. Dat is volgens het kabinet een situatie die niet wenselijk is en moet worden voorkomen. Daarom zal Nederland als tweede land ter wereld na Chili netneutraliteit opnemen in de telecomwet. Nederland loopt daarmee ook vooruit op eventuele maatregelen in Europees verband en wil daarmee naar providers in andere landen ook een heel duidelijk signaal afgeven.

Bron: gsmhelpdesk.nl

UMTS Nieuws KPN

KPN kampt met UMTS-storing in regio Amsterdam

AMSTERDAM – Klanten van Tele2 en KPN in de regio Amsterdam kunnen donderdagmiddag last ondervinden van een storing in het UMTS-netwerk van KPN.
De provider laat tegenover NU.nl weten dat er iets mis is gegaan bij werkzaamheden die in de nacht van woensdag op donderdag zijn uitgevoerd.

Een woordvoerdster van KPN benadrukt dat de storing alleen klanten treft die gebruik maken van mobiel internet via UMTS. “GPRS is wel gewoon beschikbaar en sommige telefoons schakelen daar automatisch op over.”

“We hadden verwacht dat de problemen als gevolg van de werkzaamheden vanochtend opgelost zouden zijn, maar dat is niet het geval. Er wordt op dit moment met man en macht gewerkt aan een oplossing, maar we kunnen nog niet zeggen wanneer de storing voorbij is.”

Tele2
Ook klanten van Tele2 kunnen problemen hebben met de mobiele verbinding omdat deze provider voor een deel gebruik maakt van het netwerk van KPN. Een woordvoerder van Tele2 laat weten dat er bij de provider zelf geen grote storing is en dat er vooralsnog niet overdreven veel meldingen binnenkomen.

Bron: nu.nl

UMTS Nieuws T-Mobile

T-Mobile heeft na enkele jaren niet thuis te geven alsnog het tweede umts-netwerk uitgerold. Daarvoor was een dwangsom van 5 miljoen euro nodig.

Het Agentschap Telecom moest T-Mobile herhaaldelijk dreigen met miljoenenboetes omdat de operator niet voldeed aan de eis het aangekochte tweede umts-netwerk uit te rollen. Afgelopen juni legde het agentschap een boete ven 5 miljoen euro op om de operator te dwingen zich aan de afspraken te houden.

T-Mobile kreeg een tweede umts-netwerk in handen door in 2007 Orange over te nemen. Bij die deal kreeg de operator tweede umts-netwerk in handen naast het eigen aangekochte netwerk.

De umts-licenties werden in 2000 verkocht aan Telfort, Orange, T-Mobile, Vodafone en KPN op voorwaarde dat de bedrijven de umts-netwerken volledig zouden uitrollen. Door Orange over te nemen kocht T-Mobile ook een tweede verplichting om een landelijk umts-netwerk uit te rollen.

98 procent dekking
Het Agentschap Telecom, die zorgt dat dergelijke deals worden nageleefd, oordeelt dat T-Mobile inmiddels voldoet aan zijn verplichtingen. “Uit gedetailleerde metingen blijkt dat T-Mobile de voormalige Orange UMTS frequenties inmiddels voldoende in gebruik heeft genomen”, meldt het agentschap.

Een woordvoerster van het agentschap laat weten dat T-Mobile in juni op 27 van de 300 punten niet voldeed aan de uitroleis. “Tussen 19 en 30 juli hebben we nieuwe metingen uitgevoerd”, aldus de zegsvrouw. Daaruit bleek dat T-Mobile 25 van die 27 blinde vlekken inmiddels wel had afgedekt. “Daarmee haalt de provider de dekkingseis van 98 procent.”

Op tijd voor volgende dwangsom
Twee maanden na de dwangsom is het netwerk dus uitgerold en goed bevonden. Op tijd om een tweede dwangsom van het agentschap te ontlopen die drie maanden na de eerste zou volgen. Eind 2009 werd T-Mobile al gedreigd met dwangsommen oplopend tot 40 miljoen euro.

Jan Kuijpers, directeur Technology van T-Mobile meldt in een verklaring: “De uitkomst van de meting is positief en daarmee is deze zaak wat ons betreft gesloten.” Het bedrijf zegt beide umts-licenties in te zetten om klanten te bedienen en de groei van het mobiele internet op te kunnen vangen.

Bezwaar
T-Mobile zei in juni de opgelegde dwangsom aan te vechten. Volgens de operator werden de testen in juni niet gehaald omdat op enkele punten tijdens de meting de dienst terugsprong van de Orange-frequentie naar de T-Mobile-frequentie. Het tweede umts-netwerk zou wel degelijk zijn uitgerold.

Op 12 juli oordeelde de rechter dat de zaak van T-Mobile geen spoedeisend belang had. “Wel loopt er nog een beroepszaak”, bevestigt het Agentschap Telecom. Het is nog onduidelijk wanneer de rechter uitspraak doet in dat hoger beroep.

Bron: webwereld.nl

Vodafone verhoogt snelheid mobiel netwerk

Vodafone verhoogt snelheid mobiel netwerk

Vodafone gaat de snelheid van zijn 3G-netwerk verhogen tot 28,8 Mbps. Dat is twee keer zo snel als de huidige maximale beschikbaarheid.

Binnen enkele weken moet de uitrol van het mobiele netwerk zijn afgerond. In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag moet het dan al mogelijk te zijn om met een snelheid van maximaal 28 Mpbs mobiel te internetten. Niet alleen de snelheid van mobiel internet op de umts-masten wordt verhoogd, ook de glasvezelverbindingen tussen antennelocaties worden onder handen genomen. De provider claimt dat het na deze snelheidsverhoging het snelste mobiele netwerk van Nederland in handen heeft.
Volgens Vodafone maakt de upgrade deel uit van een serie investeringen voor verbetering van kwaliteit en betrouwbaarheid van het netwerk. De uitrol met betrekking tot het verhogen van de snelheid kan ervoor zorgen dat er tijdelijk verminderde dekking is. Om slechte dekking zoveel mogelijk te voorkomen worden locaties waar wordt gewerkt overgenomen door aangrenzende of mobiele zendinstallaties.

T-Mobile gaf onlangs in mei aan dat zij hun 3G-capaciteit gaan verdubbelen naar aanleiding van alle klachten over de dekking. De nieuwe tarieven van Vodafone na de upgrade zijn nog niet bekend. Begin juli verwacht Vodafone meer informatie te geven over de tarieven, dekking en beschikbaarheid van de nieuwe snelheid.

Bron: Bright.nl

Sms-verkeer bereikt record

Sms-verkeer bereikt record

Telecombedrijf KPN heeft kort na afloop van de WK-wedstrijd Nederland-Brazilië 800.000 sms’jes verwerkt per 5 minuten.
Nog niet eerder werd na een WK-wedstrijd zoveel ge-sms’t in Nederland en over en weer tussen Nederland en Zuid-Afrika.

Dat maakte KPN vrijdagavond bekend. Ook in het internetverkeer deed zich een piek voor. Volgens het telecombedrijf hebben de sms’jes niet geleid tot capaciteitsproblemen.

Vodafone
Telecomaanbieder Vodafone heeft vrijdag na de wedstrijd van Nederland tegen Brazilië zo enorm veel sms-jes en telefoontjes moeten verwerken, dat een deel van het mobiele netwerk verstopt is geraakt.

Een woordvoerster meldde dat de bereikbaarheid in de loop van vrijdagavond langzaam maar zeker beter wordt.

Vodafone had zich voorbereid op meer belverkeer rond de wedstrijd van Oranje. Maar dat de triomf van Nederland zoveel sms’jes en telefoontjes teweegbracht, had het bedrijf niet verwacht. ”Het was vergelijkbaar met een oudejaarsavond”, aldus de zegsvrouw.

Bron: ANP