Tag archief: zendmasten

Aantal antenne-installaties in Nederland op 30 juni 2016

Iedere maand publiceert het Antennebureau een totaaloverzicht van alle GSM-, UMTS- en LTE-antenne-installaties in Nederland.

Overzicht aantal GSM-, UMTS- en LTE-antennes op 30 juni 2016.

GSM 1800   4.724
GSM 900   8.490
LTE 14.722
UMTS 13.997
Totaal 41.933

Ten opzichte van de maand mei is het aantal antenne-installaties met 17 afgenomen. GSM 900 laat een daling zien van 213 antenne-installaties. GSM 1800, LTE en UMTS zijn toegenomen met 25, 114 en 57 antenne-installaties.

Bron: antennebureau

Veldsterktes nieuwe metingen antenne-installaties onder de blootstellingslimieten

In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn op negen openbare plaatsen de elektromagnetische velden bij antennes gemeten. De veldsterktes blijven beneden de blootstellingslimieten.

Inspecteurs van Agentschap Telecom hebben deze metingen uitgevoerd. Alle elektromagnetische velden worden gemeten. Denk aan de signalen van mobiele telefonie, radio, televisie en wifi. De hoogst gemeten veldsterkte wordt geregistreerd.

U kunt de meetrapporten inzien op de website van het antennebureau.

Bron: antennebureau.nl

Nieuwe metingen veldsterktes antenne-installaties in Nederland

Op de website van het antennebureau staan 10 nieuwe metingen van elektromagnetische velden van antenne-installaties in Nederland. De veldsterktes van deze antennes blijven onder de blootstellingslimieten van de EU.

Op verzoek van het Antennebureau voert Agentschap Telecom ieder jaar door heel Nederland veldsterktemetingen uit. Bij deze metingen worden alle elektromagnetische velden of, zoals het vaak genoemd wordt, straling in het radiofrequente gebied van 100 kHz tot 3 GHz gemeten. De hoogst gemeten veldsterkte op dat moment wordt geregistreerd. Met de veldsterktemetingen controleert het agentschap of de veldsterkte op de desbetreffende plekken onder de daarvoor gestelde blootstellingslimieten blijft.

Nederland hanteert de blootstellingslimieten die door de Europese Unie zijn aanbevolen.

Uit de 10 nieuwe metingen blijkt dat de gemeten veldsterktes in alle gevallen onder de blootstellingslimieten blijven. De metingen zijn uitgevoerd in vier provincies: Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland.

Bron: antennebureau

Maximaliseer de waarde van uw antenne-opstelpunt/ portefeuille

PROPERTY-TELECOM heeft zich uniek gepositioneerd op de Nederlandse markt om uw antenne-portefeuille / antenne-opstelpunten te beheren en de daarbij behorende (interne) processen en huuropbrengsten te optimaliseren.

PROPERTY-TELECOM heeft een dienstenpakket samengesteld op basis van de wensen en behoeften vanuit de markt. Het dienstenpakket is speciaal ontwikkeld en afgestemd op de behoeften van vastgoedeigenaren die te maken krijgen of hebben met telecom-aanbieders die van hun vastgoed / gebouwen gebruik wensen te maken om een antenne-installatie te plaatsen.

Advies, auditing en het Telecom Site Management maken deel uit van het dienstenpakket.

Uw belangen, eisen en wensen, als vastgoedeigenaar, staan voor PROPERTY-TELECOM uiteraard centraal.

Umts antenne advies & beheer

Umts antenne advies en beheer

PROPERTY-TELECOM verleent sinds 2003 diensten aan vastgoedeigenaren door hen te assisteren bij het beheer van bestaande en toekomstige contractuele verplichtingen met betrekking tot deze en andere telecom-apparatuur en er zorg voor te dragen dat zij het maximaal rendement behalen.

Huurcontracten, Overeenkomsten tot Gebruik, vergoedingen, rechten en plichten, vragen?

Wenst u meer informatie, neemt u dan van contact op met PROPERTY-TELECOM:
www.property-telecom.com

Advies GSM UMTS LTE WIMAX antennes woningbouwcorporatie / woningbouwvereniging

PROPERTY-TELECOM, een professioneel service georiënteerd bedrijf, richt zich op het (interim-) management en beheer van (mobiele) GSM en UMTS telecom-opstelpunten welke zijn gerealiseerd door operators op één of meerdere van uw vastgoedobjecten.

PROPERTY-TELECOM verleent diensten aan vastgoedeigenaren door hen te assisteren bij het beheer van bestaande en toekomstige contractuele verplichtingen met betrekking tot deze (mobiele) telecom-opstelpunten en er zorg voor te dragen dat zij het maximaal rendement behalen.

Opdrachtgevers zijn onder andere woningbouwcorporaties, instituonele vastgoedbeleggers, vastgoedbeheerders en andere vastgoedeigenaren.

Ons doel is om problemen gerelateerd aan het management en beheer van (mobiele) telecom-opstelpunten en de daarbij behorende huurcontracten weg te nemen, zodat uw organisatie zich volledig kan concentreren op haar eigen specifieke terrein van dienstverlening.

Bron: www.property-telecom.com

Vodafone wint groot umts-contract met overheid

Vodafone wint groot umts-contract met overheid

Vodafone heeft glansrijk de grootste aanbesteding door gezamenlijke overheden voor mobiele data via umts gewonnen. KPN heeft het nakijken.

Het ging om de laatste aanbesteding in het kader van OverheidsTelecom 2006, kortweg OT2006, het tweede grote meerjarige overheidsproject voor aanbesteding van telecomdiensten en apparatuur door gezamenlijke overheden.

Tientallen miljoenen euro’s
Officieel luidt de uitslag dat Vodafone is geselecteerd voor ‘de percelen Machine- en Personeelsaansluitingen’ en dat KPN is geselecteerd voor het perceel ‘Backup Mobiele Machineaansluitingen’. Praktisch gezien komt dit erop neer dat Vodafone de tender wint voor umts-gebruik voor het verbinden van apparatuur, bijvoorbeeld bij bruggen en bewegwijzering van Rijkswaterstaat. Voor deze verbindingen van apparatuur mag KPN de back-ups leveren.

Het gaat om een contract voor twee jaar, tot eind 2010, met twee keer een optie voor verlenging met een jaar. Gezamenlijk gaat het om enkele tienduizenden aansluitingen, voor een omzet die mogelijk oploopt tot enkele tientallen miljoenen euro’s.

T-Mobile deed niet mee
Vodafone en KPN waren de enige inschrijvende partijen. Van de drie overige umts-vergunninghouders is Telfort opgekocht door KPN en Orange door T-Mobile. T-Mobile achtte zich bij voorbaat kansloos om te voldoen aan de strenge eisen van onder meer dekking, bereikbaarheid, beveiliging en ondersteuning van OT2006.

Onderdeel van de aanbesteding is een dekkingstoets geweest. OT2006 heeft een toets uitgevoerd van de opgegeven dekking. Conform een beproefde methode van TNO is de opgave van zowel KPN als Vodafone goedgekeurd.

Aan deze aanbesteding deden officieel 58 overheidsorganisaties mee: de meeste departementen en een aantal onderliggende organisaties, plus onder meer gemeenten. Het is niet zeker dat alle deelnemers ook werkelijk contracten gaan afsluiten, noch is de omvang daarvan bekend.

Grote spelers zijn onder meer Rijkswaterstaat en de politie die tussen de 3.000 en 6.000 simkaarten afnemen in het kader van het project.

Flinke omzetgroei
Volgens de woordvoerder van Vodafone was circa driekwart van de deelnemende partijen al klant bij Vodafone. Daar er besparingen worden bereikt tot 50 procent op eerder overeengekomen prijzen is de winst in beginsel niet zo groot. Daar voor overheden echter ook tariefdrempels worden geslecht om meer mobiele communicatie in te gaan zetten, zit er voor Vodafone toch een behoorlijke groei in.

Eerder zijn drie andere diensten vergeven met OT2006, te weten telefonie (vast en mobiel), centrales en data. Het cluster ‘vaste telefonie’ ging naar KPN, TTG (inmiddels Esprit) en Versatel. ‘Mobiele spraak’ werd gewonnen door Belstore, Orange, Telfort en Vodafone. Vast-mobiel kwam terecht bij KPN, Orange en Vodafone.

Vaste datacommunicatiediensten ging naar BT Nederland en voor een kleiner deel naar KPN; en de tender voor Centrales werd gewonnen door Triple P, KPN en Zetacom. Triple P was hier de grote winnaar, voor de voip-vernieuwing.

Bron: webwereld.nl

Tele2 hoopt op WiMAX-licentie

Tele2 neemt deel aan de veiling van de 2,6GHz frequentieband die de overheid in de lente van 2009 organiseert. Het bedrijf wil met een licentie zijn eigen WiMAX-netwerk opzetten en daarmee meer concurrentie op de telecommarkt forceren.

Telecomaanbieder Tele2 wil tijdens de veiling van de 2,6GHz-frequentieband inzetten op een eigen WiMAX-licentie. Die veiling staat gepland voor het tweede kwartaal van 2009. Volgens de onderneming is er niet genoeg concurrentie met de huidige drie aanbieders van mobiele telefonie in Nederland.

Met een eigen WiMAX-licentie hoopt Tele2 ook zijn eigen mobiele netwerk op te zetten. Als ‘mobile virtual network operator’ (MVNO) is het bedrijf op dit moment nog een mobieletelecomaanbieder zonder eigen netwerk. “In de toekomst wordt steeds meer mobiel aangeboden. Nu zijn we nog een MVNO, met een eigen licentie kunnen we straks ook mobiele diensten blijven aanbieden tegen een goede prijs”, vertelt de woordvoerder van Tele2 aan Emerce. Een andere optie is de overname van een licentie van een concurrent, maar dit is aanzienlijk duurder. “We hebben er altijd als MVNO naar gekeken. Dit is een logische vervolgstap nu de mogelijkheid zich aanbiedt.”

Volgens de woordvoerder heeft Tele2 het voordeel stevig verankerd te zijn in zowel de zakelijke als de consumentenmarkt. “Bij het huidige vaste netwerk bedienen we beide groepen. Als mobiele operator gaan we weer inzetten op beide markten. Een lage prijs en goede kwaliteit zijn daarbij onze twee speerpunten.”

Uitstel van de veiling
Het ministerie van Economische Zaken besloot eind oktober de frequentieveiling uit te stellen tot het tweede kwartaal van 2009 om de veilingregels aan te passen. Eerder noemden sommige marktpartijen de regels nog ronduit belachelijk. Een van de aanpassingen betreffen de inperking van het te verwerven spectrum van 80 naar 40MHz. Hierdoor kan de frequentieruimte worden verdeeld over tenminste vijf marktpartijen. Dit betekent dat er ruimte is voor minimaal twee nieuwkomers. “Met drie grote marktpartijen is er niet genoeg concurrentie. Het is belangrijk dat daar een nieuwe partij bijkomt en wij zijn een grote speler op de markt”, meent de woordvoerder van de telecomaanbieder.

Naar verluidt zijn onder de geïnteresseerden telecombedrijven KPN, CallMax, WorldMax en Ziggo. Casema, Callmax en WorldMax experimenteren al enige tijd met WiMAX. Er zijn ook enkele buitenlandse partijen die willen meedingen, maar het is niet bekend welke dat zijn. “Tele2 kijkt vanuit het eigen perspectief. Aan de hand van een business case die we opstellen bepalen we wat we overhebben voor een licentie bij de veiling.”

Bron: computable.nl

Woningcorporatie / woningstichting – antennes – GSM – TETRA – UMTS – WIMAX – RIE-tool, valgevaar – werken op hoogte

Valgevaar

Over het onderwerp Arbeidsveiligheid is een themacentrum beschikbaar. Dit themacentrum is bedoeld om u te voorzien van praktische, bruikbare breedte- én diepte-informatie over arbeidsveiligheid.
In Europa overlijdt bijna dagelijks een werknemer door een val. In de Europese Richtlijn ‘Werken op Hoogte’ staan de voorschriften voor valbeveiliging en lijnen. Deze eisen voor de valbeveiliging uit de Europese richtlijn komen overeen met de al bestaande eisen uit de Nederlandse Arbowet.

Wat moet?
Bij werk op 2,5 meter en hoger moet een werkgever maatregelen nemen om valgevaar te voorkomen. De keuze voor de juiste maatregelen baseert u op de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). Daarin dient u onderscheid te maken in:
• de beveiliging voor het bereiken van de werklocatie
• de beveiliging voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden van en op de werklocatie
• de reddingsmogelijkheden en oplossingen na een val

Als het echt niet mogelijk is valgevaar te voorkomen door maatregelen aan de bron of door collectieve maatregelen (leuningen) moeten werknemers persoonlijke valbeveiliging dragen. U bent als werkgever verplicht de juiste materialen met de juiste training en opleiding aan te bieden.

Valbeveiliging moet de gevolgen van een val op het menselijk lichaam opvangen (tot onder 6 kN). Er zijn twee soorten valbeveiliging: valbeveiliging voor werken in het horizontale vlak en valbeveiliging voor het werken in het horizontale vlak. Een valbeveiliging heeft altijd een bevestigingspunt, een harnasgordel en een valstopapparaat.
Gebruikte materialen moeten een bewijs van keuring hebben.

Wat mag?
U kunt kiezen uit verschillende valstopapparaten, zoals geïntegreerde valdempers, automatische valstopapparaten, blocmax met valdemper, etcetera.
U mag het valbeveiligingssysteem combineren met een instelbare positioneringslijn, zodat de werknemer bij werken op hoogte de handen vrij houdt voor het werk.
Onder de 2,5 meter hoeven in principe geen maatregelen genomen te worden, tenzij er risicoverhogende omstandigheden zijn, zoals vallen langs of op uitstekende delen.

Wat helpt?
• plaats leuningen bij werkzaamheden op platte daken
• dek gaten af in vloeren van hoger gelegen verdiepingen
• zorg ervoor dat uw BHV-organisatie voorbereid is op hulpverlening op hoogte

Bron: arboportaal.nl