Tag archief: dekking

UMTS Nieuws T-Mobile

T-Mobile heeft na enkele jaren niet thuis te geven alsnog het tweede umts-netwerk uitgerold. Daarvoor was een dwangsom van 5 miljoen euro nodig.

Het Agentschap Telecom moest T-Mobile herhaaldelijk dreigen met miljoenenboetes omdat de operator niet voldeed aan de eis het aangekochte tweede umts-netwerk uit te rollen. Afgelopen juni legde het agentschap een boete ven 5 miljoen euro op om de operator te dwingen zich aan de afspraken te houden.

T-Mobile kreeg een tweede umts-netwerk in handen door in 2007 Orange over te nemen. Bij die deal kreeg de operator tweede umts-netwerk in handen naast het eigen aangekochte netwerk.

De umts-licenties werden in 2000 verkocht aan Telfort, Orange, T-Mobile, Vodafone en KPN op voorwaarde dat de bedrijven de umts-netwerken volledig zouden uitrollen. Door Orange over te nemen kocht T-Mobile ook een tweede verplichting om een landelijk umts-netwerk uit te rollen.

98 procent dekking
Het Agentschap Telecom, die zorgt dat dergelijke deals worden nageleefd, oordeelt dat T-Mobile inmiddels voldoet aan zijn verplichtingen. “Uit gedetailleerde metingen blijkt dat T-Mobile de voormalige Orange UMTS frequenties inmiddels voldoende in gebruik heeft genomen”, meldt het agentschap.

Een woordvoerster van het agentschap laat weten dat T-Mobile in juni op 27 van de 300 punten niet voldeed aan de uitroleis. “Tussen 19 en 30 juli hebben we nieuwe metingen uitgevoerd”, aldus de zegsvrouw. Daaruit bleek dat T-Mobile 25 van die 27 blinde vlekken inmiddels wel had afgedekt. “Daarmee haalt de provider de dekkingseis van 98 procent.”

Op tijd voor volgende dwangsom
Twee maanden na de dwangsom is het netwerk dus uitgerold en goed bevonden. Op tijd om een tweede dwangsom van het agentschap te ontlopen die drie maanden na de eerste zou volgen. Eind 2009 werd T-Mobile al gedreigd met dwangsommen oplopend tot 40 miljoen euro.

Jan Kuijpers, directeur Technology van T-Mobile meldt in een verklaring: “De uitkomst van de meting is positief en daarmee is deze zaak wat ons betreft gesloten.” Het bedrijf zegt beide umts-licenties in te zetten om klanten te bedienen en de groei van het mobiele internet op te kunnen vangen.

Bezwaar
T-Mobile zei in juni de opgelegde dwangsom aan te vechten. Volgens de operator werden de testen in juni niet gehaald omdat op enkele punten tijdens de meting de dienst terugsprong van de Orange-frequentie naar de T-Mobile-frequentie. Het tweede umts-netwerk zou wel degelijk zijn uitgerold.

Op 12 juli oordeelde de rechter dat de zaak van T-Mobile geen spoedeisend belang had. “Wel loopt er nog een beroepszaak”, bevestigt het Agentschap Telecom. Het is nog onduidelijk wanneer de rechter uitspraak doet in dat hoger beroep.

Bron: webwereld.nl

Vodafone verhoogt snelheid mobiel netwerk

Vodafone verhoogt snelheid mobiel netwerk

Vodafone gaat de snelheid van zijn 3G-netwerk verhogen tot 28,8 Mbps. Dat is twee keer zo snel als de huidige maximale beschikbaarheid.

Binnen enkele weken moet de uitrol van het mobiele netwerk zijn afgerond. In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag moet het dan al mogelijk te zijn om met een snelheid van maximaal 28 Mpbs mobiel te internetten. Niet alleen de snelheid van mobiel internet op de umts-masten wordt verhoogd, ook de glasvezelverbindingen tussen antennelocaties worden onder handen genomen. De provider claimt dat het na deze snelheidsverhoging het snelste mobiele netwerk van Nederland in handen heeft.
Volgens Vodafone maakt de upgrade deel uit van een serie investeringen voor verbetering van kwaliteit en betrouwbaarheid van het netwerk. De uitrol met betrekking tot het verhogen van de snelheid kan ervoor zorgen dat er tijdelijk verminderde dekking is. Om slechte dekking zoveel mogelijk te voorkomen worden locaties waar wordt gewerkt overgenomen door aangrenzende of mobiele zendinstallaties.

T-Mobile gaf onlangs in mei aan dat zij hun 3G-capaciteit gaan verdubbelen naar aanleiding van alle klachten over de dekking. De nieuwe tarieven van Vodafone na de upgrade zijn nog niet bekend. Begin juli verwacht Vodafone meer informatie te geven over de tarieven, dekking en beschikbaarheid van de nieuwe snelheid.

Bron: Bright.nl

Boete voor KPN-dochter Telfort om UMTS

Boete voor KPN-dochter Telfort om UMTS

GRONINGEN – Het Agentschap Telecom legt telecombedrijf Telfort, een dochter van KPN, een boete op van 5 miljoen euro. Het bedrijf voldoet niet aan de eisen voor het gebruik van zijn frequentie voor snel mobiel internet (UMTS).

Dat maakte de toezichthouder op draadloze en draadgebonden communicatie dinsdag bekend. In 2000 kreeg Telfort, evenals T-Mobile, Vodafone, Orange en KPN, een UMTS-vergunning van de overheid. De voorwaarde was wel dat de netwerken volledig werden uitgerold.

”Als de frequentie niet gebruikt wordt, is het beter om deze terug te geven aan de overheid. Er is in de markt voldoende animo om vrijgekomen frequentieruimte te kunnen gebruiken”, aldus het agentschap.

Geen dekking

Het agentschap stelt op basis van metingen dat Telfort de vergunningsvoorwaarde niet naleeft. ”Bij 48 van de driehonderd gecontroleerde punten is er geen dekking. Dat moet verbeterd worden”, aldus een woordvoerder.

De boete voor Telfort werd vorig jaar al aangekondigd, maar de KPN-dochter ging ertegen in beroep. De bodemprocedure hierover loopt nog.

Aanpassingen

KPN voldoet naar eigen zeggen wel aan de vergunningseisen. ”Wij hebben in de zomer aanpassingen gedaan en hebben wel degelijk overal dekking. Dat blijkt namelijk uit metingen die we zelf hebben gedaan. We vinden dit dan ook verrassend. We willen graag met het agentschap in gesprek om te kijken hoe het kan dat de metingsresultaten afwijken”, stelde een woordvoerder.

Bron: anp

UMTS-controle pas na verkoop Orange

EZ stelde de controle op verplichte umts-dekking uit. Daarmee ontspringt Orange wellicht een mogelijke veroordeling. Pas in september 2007, zegt de woordvoerder van Economische Zaken, gaat het Agentschap Telecom onderzoeken of de umts-licentiehouders voldoen aan de vereisten van hun licenties die per 1 januari 2007 golden. Er was volgens EZ de nodige voorbereidingstijd nodig met onder meer TNO om de meetmethodes te valideren. De vereisten voor dekking met umts zijn vóór de veiling van frequenties in juli 2000 bepaald.

In Nederland wonnen de operators KPN, Libertel (Vodafone nu), Dutchtone (Orange), Telfort en Ben (T-Mobile) vergunningen voor umts, waarbij ze samen omgerekend 2,7 miljard euro betaalden. De vereisten gingen pas in op 1 januari 2007. Dan zou er dekking moeten zijn met elke licentie binnen de bebouwde kom van alle gemeenten met meer dan 25.000 inwoners, op alle hoofdverbindingswegen (auto-, spoor- en waterwegen) tussen deze gemeenten, langs de doorgaande autosnelwegen naar Duitsland en België en op of rond de luchthavens Schiphol, Maastricht en Rotterdam. Daarbij moet gedurende tenminste 95 procent van de gevallen worden voldaan aan een nader gedefinieerd serviceniveau. Maar toen werd het toch ineens 2007. Vodafone en KPN zijn de strijd aangegaan om de umts-markt en hebben uit eigen beweging de dekking naar eigen zeggen hoger opgevoerd dan volgens de licentievoorwaarden noodzakelijk is. Echter, uit een enquete van BTG, de club van grote telecomgebruikers, bleek dat in de praktijk umts vaak wordt teruggeschakeld naar gsm. Telfort wilde niet aan umts, maar de overname door KPN maakt het mogelijk om samen een net te bouwen. Twijfels in de markt over de dekking zijn er aangaande T-Mobile en vooral Orange. T-Mobile heeft met de eerste introductie van hsdpa, spoedig gevolgd door KPN en Vodafone, haar achterstand technisch uitgebuit. Maar of T-Mobile de dekking haalt valt te bezien. T-Mobile zelf biedt een duidelijke kaart (niet met Firefox te zien) waarop een dekking van zeker 80 procent te zien is. Orange: ‘voldaan aan verplichtingen’ Orange heeft zelf in 2006 aangegeven dat ze niet aan de wettelijke verplichting (van ongeveer 70 procent van de bevolking) zou kunnen voldoen. Geluiden in de markt spreken van een gebrek aan dekking. En dat wordt bevestigd door beperkte testen: ”Bij Orange heb ik maar op enkele plaatsen UMTS dekking gehad.” De umts-investering is voor Orange gezien haar marktaandeel – zeker in de zakelijke markt met laptops voor umts – relatief de zwaarste inspanning. Met een marktaandeel van zo’n 10 procent wegen de kosten zwaar, een reden te meer om af te zien van een zelfstandige umts-ontwikkeling of voor verkoop van het bedrijf. Op vragen zegt het bedrijf: ”Orange heeft haar netwerk volgens de licentieverplichtingen uitgerold in het hele land, dat is dus meer dan de Randstad.” Maar in een interne publicatie zei de directeur van Orange Nederland, Yves Gauthier, eind mei 2007: ”We onderzoeken de mogelijkheid om het 3G netwerk te delen…In gebieden waar de dekking gering is zullen we het moeten delen met een andere operator.” Orange ontkent nu dat dit een actueel voornemen is: ”Alle operators moeten eerst een eigen netwerk hebben dat voldoende dekkend is volgens de licentievoorwaarden. Het delen van netwerken is dus niet opportuun om de verplichte dekking te halen, maar kan wel de kwaliteit van de dekking verder verhogen. Eventuele gesprekken met andere operators hierover staan nu in de ijskast in verband met het verkoopproces van Orange Nederland.” Toch met T-Mobile Immers, France Telecom wil Orange Nederland verkopen aan T-Mobile. Een besluit is er nog altijd niet, daar de ondernemingsraad van Orange moet instemmen met het voornemen en daarmee ook voor de optie voor ontslagen vanwege doublures met T-Mobile functies. T-Mobile en Orange zullen nu des te meer spijt hebben van het stuklopen van de samenwerking voor de bouw van hun umts-netten. Maar naar verwachting van de markt zal Orange een overname door T-Mobile hard nodig hebben voor umts-dekking, en dat ook T-Mobile dichtere dekking kan gebruiken dan ze nu werkelijk kan bieden. Daarbij is sterk de vraag welke normen het Agentschap Telecom gaat formuleren voor dekking. Met name op de ‘verbindingswegen’ vindt veel uitval plaats. Antenneproblemen De overheid heeft er ook baat bij om niet te snel de licentiehouders te straffen. Die kampen immers in een aantal gemeenten met problemen met de plaatsing van umts-masten. Mede door toedoen van de goed gedocumenteerde site Stopumts hebben in veel gemeenten inwoners besturen ervan kunnen weerhouden om vergunningen voor masten en antennes te verstrekken. Bewoners verliezen echter momenteel veel zaken door gebrek aan juridische macht. Het advies van de Gezondheidsraad, op grond resultaten van Zwitsers onderzoek, adviseert immers om antennes gewoon te plaatsen. Vorige week nog kreeg de gemeente Sassenheim te maken met felle protesten van ouders van kinderen op een basisschool waarnaast KPN umts-antennes wil plaatsen. Het gemeentebestuur zegt dat ze onvoldoende handvatten heeft om plaatsing tegen te gaan. Nu dus meer en meer gemeenten de plaatsing van antennes laten doorgaan, neemt ook de dekking van de licentiehouders toe. Die zien gemeenten en EZ als één overheid, die hen enerzijds verplichtingen oplegt en anderzijds bij de uitrol van netten hindert. Bij de toets in september mag dat geen rol meer spelen. De problemen met plaatsing waren een reden te meer voor EZ om niet al in januari 2007 te toetsen of umts-licentiehouders aan hun verplichting voldeden.

Bron: Planet Multimedia, 27 juli 2007