Blog

‘Nederlandse en Duitse iPhone het snelst’

iPhone-bezitters in Nederland en Duitsland hebben de snelste dataverbindingen. In Australië is de snelheid het laagst.

Dat is althans de uitkomst van een onderzoek van technologiesite Wired, die lezers opriep om de snelheid van hun mobiele breedbandverbinding te testen en het resultaat op een plattegrond te plaatsen. Zo wilde Wired klachten onderzoeken over de lage snelheden die de nieuwe iPhone 3G zou halen.

In Nederland en Duitsland haalden testers gemiddeld zo’n 2000 kbps. Australische gebruikers kwamen niet verder dan 759 kbps. Vooral in de Verenigde Staten meldden iPhone-bezitters dat ze helemaal geen verbinding kregen met het snelle 3G-netwerk.

Providers

De site ziet grote verschillen tussen verschillende providers. T-Mobile, dat de iPhone in veel Europese landen aanbiedt, zou de hoogste gemiddelde snelheden halen. Optus en Virgin, beide in Australië, scoren het slechtst.

Wired meldt dat ook in enkele grote steden, waar een goed 3G-netwerk zou moeten zijn, veel gebruikers een lage snelheid krijgen. Mogelijk heeft dat te maken met het massale 3G-gebruik in die gebieden, dat voor overbelasting van de zendmasten zou zorgen.

Problemen

Volgens Wired wijzen de resultaten van het onderzoek er op, dat de veronderstelde problemen met de snelheid van de verbinding meer met de kwaliteit van de netwerken dan met de iPhone zelf te maken zouden hebben.

Bron: nu.nl

Meer Wimax-concurrentie door herziene veilingopzet

De Opta en NMa steunen het Ministerie van Economische Zaken in haar plan om de te veilen Wimax-frequentieruimte in kleinere blokjes te hakken. Dat moet samenspanningen voorkomen en nieuwkomers meer kans geven een licentie te winnen.

Dat valt te lezen in het vanochtend gepubliceerde advies van de toezichthouders aan het ministerie. Als reactie op een marktconsultatie vroeg EZ aan Opta en de NMa om de veilingregels nog eens onder de loep te nemen.

De toezichthouders reageren positief op het plan van het ministerie om de spelregels op twee punten aan te passen. Ten eerste moeten licentienemers binnen twee jaar een openbare communicatie aanbieden via Wimax. Eerst was de plicht om minstens één persoon te bedienen in een jaar. Daarnaast wil EZ geen blokjes van 80 Mhz maar van 40 Mhz gaan veilen.

Door minder spectrum in een veilingkavel te stoppen, kunnen meer partijen aan de veiling winnend deelnemen: zeker 5, waar het eerder maximaal 4 waren. Dat moet samenspanning en strategisch inkoopgedrag tegengaan, maar ook de ontwikkeling van nieuwe breedbanddiensten bespoedigen. De woordvoerster van Opta: “Er kunnen ook blokken van minder dan 40 Mhz worden gekocht, dus het aantal winnende partijen kan boven de 5 uitkomen.”

Vooralsnog is er geen advies tot uitsluiting van enige marktpartij.

Bedrijven als KPN, T-Mobile en Vodafone zouden op een Wimax-licentie kunnen bieden als aanvulling op hun bandbreedte in de GSM- en UMTS-spectra. Kabelbedrijf Ziggo experimenteert met Wimax om buiten het dekkingsgebied van zijn kabelnetwerk toch televisie, internet en telefonie te kunnen verkopen.

Half juni 2008 ging het eerste Nederlandse commerciële Wimax-netwerk al van start. Toen lanceerde het door Intel gefinancierde Worldmax de breedbanddienst Aerea. In 2011 moet dat een landelijk dekkend mobiel breedbandnet zijn.

Intel denkt dat in 2012 ongeveer een miljard mensen gebruik maken van een Wimax-netwerk ergens in de wereld. Dat Intel die verwachting uitspreekt is logisch. Nadat het met de Intel Centrino-chip eerst de Wi-Fi-markt open trok, wil de chipbakker hetzelfde doen voor Wimax.

Worldmax heeft een Wimax-licentie die voorheen in handen was van Enertel Wireless. Daarmee kan het tot 2015 uit de voeten. Toch wil Worldmax deelnemen aan de veiling van Wimax-frequenties die eind 2008 plaats vindt, om de kwaliteit van de dekking te verbeteren.

De te veilen frequeties bevinden zich in de banden 2500 – 2690 Mhz en 2010 – 2019,7 Mhz.

Bron: Emerce.nl

Opzegging huurovereenkomst / huurcontract telecom-opstelpunt/ antenne site Orange / T-Mobile / Ericsson ontvangen?

Opzegging huurovereenkomst / huurcontract antenne-opstelpunt (telecomsite) ontvangen?

Heeft u als woningbouwcorporatie, vastgoedeigenaar, particuliere eigenaar of VvE een opzeggingsbrief van Orange/ T-Mobile tot beëindiging van een huidige huurovereenkomst/ contract ontvangen betreffende een telecom-opstelpunt (antenne – site, zendmast) welke is geplaatst op uw vastgoedobject?

Bent u benaderd door een intermediair, acquisiteur om de bestaande Orange/ T-Mobile telecomsite over te nemen voor bijvoorbeeld een GSM -, UMTS -, Wimax – en/of Tetra – opstelpunt en/ of een andere toepassing?

Heeft u vragen of behoefte aan advies van een onafhankelijke organisatie, welke enkel in opdracht van vastgoedeigenaren werkt, met betrekking tot GSM -, UMTS -, Wimax -, Tetra – opstelpunten neemt u dan contact op met PROPERTY-TELECOM™ via: http://www.property-telecom.com/

PROPERTY-TELECOM™, een professioneel service georiënteerd bedrijf, richt zich op het (interim-) management en beheer van (mobiele) GSM en UMTS telecom-opstelpunten welke zijn gerealiseerd door operators op één of meerdere van uw vastgoedobjecten.

PROPERTY-TELECOM™ verleent diensten aan vastgoedeigenaren door hen te assisteren bij het beheer van bestaande en toekomstige contractuele verplichtingen met betrekking tot deze (mobiele) telecom-opstelpunten en er zorg voor te dragen dat zij het maximaal rendement behalen.

Opdrachtgevers zijn onder andere woningbouwcorporaties, instituonele vastgoedbeleggers, vastgoedbeheerders en andere vastgoedeigenaren.

Ons doel is om problemen gerelateerd aan het management en beheer van (mobiele) telecom-opstelpunten en de daarbij behorende huurcontracten weg te nemen, zodat uw organisatie zich volledig kan concentreren op haar eigen specifieke terrein van dienstverlening.

Omwonenden gsm-mast Pasmanweg Tuk trekken aan de bel

Omwonenden gsm-mast Pasmanweg Tuk trekken aan de bel

TUK – ‘Het gaat ons niet zozeer om het aanzien van zo‘n gsm-mast, maar om de gezondheid van onze kinderen. Laat de gemeente ons eerst maar eens de garantie geven dat de straling van zo‘n gsm-mast de gezondheid van ons en onze kinderen niet aantast.‘
De omwonenden van de geplande mast aan de Pasmanweg in Tuk, bij de parkerplaats van de plaatselijke tennisclub LTC, hebben bij de gemeente Steenwijkerland aan de bel getrokken en hebben het verzoek ingediend de mast daar niet neer te laten zetten.

Zoals deze krant eerder berichtte, is de gemeente Steenwijkerland bereid medewerking te verlenen aan de plaatsing van een zogeheten umts-mast in de wijk Nieuwe Gagels en in Tuk. De gemeente heeft onlangs ook gesproken met vertegenwoordigers van de omwonenden van de geplande mast bij de Pasmanweg. Bert Marinus, woordvoerder van de omwonenden, zegt dat er al een alternatief is: ‘Het bedrijventerrein de Hooidijk, de voormalige ijsbaan dus. We begrepen van de gemeente dat die er niet meteen afwijzend tegenover staat. De gemeente heeft in ieder geval toegezegd dat eerst met ‘Tuk‘ wordt gepraat voordat een besluit over plaatsing van de mast wordt genomen.‘

Bron: Steenwijkercourant.nl

Baas moet wijzen op stralingsrisico’s GSM

Werkgevers moeten hun personeel informeren over de stralingsrisico’s van mobiele telefoons, stelt het FNV.”Hoeveel werknemers weten dat zelfs fabrikanten afraden om een mobieltje in je borst- of broekzak te dragen?”

Werkgevers en de overheid moeten Nederlanders wijzen op de stralingsgevaren van mobiele telefoons, vindt vakbond FNV. ”Ongelooflijk veel werknemers hebben een mobiele telefoon van de zaak. Vooral medewerkers die lang en veel met een mobieltje bellen, zoals vertegenwoordigers, moeten door de werkgever op de risico’s worden gewezen”, stelt zegt adviseur arbeidsomstandigheden Wim van Veelen van de FNV.

De werkgever is volgens hem verplicht om te voorkomen dat werknemers schade ondervinden van hun werkzaamheden en moet hen dan ook voorlichten over de risico’s. ”Hoeveel werknemers weten dat het mobieltje dragen in je borstzak dichtbij de hartstreek, of in je broekzak dichtbij de voortplantingsorganen, zelfs door fabrikanten wordt afgeraden? Voorkomen is beter dan genezen, dus laten we niet wachten op ernstige ziekten op de langere termijn”, aldus Van Veelen.

Keurmerk

De vakbondsman roept bovendien de Nederlandse overheid op een landelijk keurmerk te starten voor het stralingsgevaar van mobiele telefoons. Toestellen met relatief weinig straling moeten een groen vignet krijgen en slechte gsm’s een rode. ”Zo kan het publiek bij aankoop van een nieuwe gsm in één oogopslag zien welke toestel het minst gevaarlijk is.”

Hij wijst er op dat er een taak op de Nederlandse overheid rust om de bevolking voor te lichten over de gevaren van mobiele telefonie. Een Europese richtlijn uit het jaar 2000 verplicht de overheid daar al toe. Van Veelen: ”In Den Haag leeft dit niet. Postbus 51 had allang spotjes kunnen maken waarin ze adviseren niet te bellen in een lift of een ondergrondse parkeergarage en zoveel mogelijk gebruik te maken van een ‘earphone’. In Duitsland is er al een keurmerk voor gsm’s en de Franse regering heeft mobiele bellers in een officiële verklaring gewaarschuwd voor eventuele gezondheidsrisico’s. ”Nederland heeft dus nog heel wat te doen”, stelt de vakbondsman.

Onderzoeken

Er zijn veel onderzoeken waaruit zou blijken dat veelvuldig mobiel bellen schadelijk is voor de gezondheid. De vakbond meldt dat, tijdens recent onderzoek in België, zestien van de zeventien aan straling blootgestelde ratten overleden aan een tumor. Ander Europees onderzoek toonde dat dna-structuren worden aangetast door blootstelling aan radiostralen.

Er zijn echter ook onderzoeken waaruit zou blijken dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.

Bron: computable.nl

FNV wil keurmerk voor straling mobiele telefoons

“Voorkomen is beter dan genezen”
Vakbond FNV roept het kabinet op een keurmerk te maken voor het stralingsniveau van mobiele telefoons.

Daarmee wil de werknemersorganisatie zorgen dat het gevaar van de straling beter zichtbaar is voor de Nederlandse bevolking. Mobiele telefoons met relatief weinig straling krijgen een groen vignet; boosdoeners krijgen een rood label.

FNV wijst op Belgisch onderzoek waaruit bleek dat zestien van de zeventien labratten stierven aan een tumor nadat zij waren blootgesteld aan straling.

De vakbond vindt dat het gevaar van regelmatig bellen niet leeft bij de bewindslieden. FNV wijst ook naar Frankrijk, waar de bevolking al is gewaarschuwd voor de risico’s van de draagbare toestellen, én naar Duitsland, dat al over een dergelijk keurmerk beschikt.

Taak voor werkgevers
De vakbond ziet ook een taak weggelegd voor de Nederlandse werkgevers, die hun personeel vaak een telefoon van de zaak meegeven. “Vooral medewerkers die lang en veel met een mobieltje bellen, zoals vertegenwoordigers, moeten door de werkgever op de risico’s worden gewezen”, zegt adviseur arbeidsomstandigheden Wim van Veelen in een verklaring.

Volgens de vakcentrale is er een Europese richtlijn die Nederland al verplicht om zijn inwoners te informeren over de gevaren van straling bij mobiele telefoons. “Voorkomen is beter dan genezen, dus laten we niet wachten op ernstige ziekten op de langere termijn”, aldus de FNV-werknemer.

Bron: zdnet.nl

Planning veiling mobiele communicatietoepassingen (2.6 GHz)

Planning veiling mobiele communicatietoepassingen (2.6 GHz)

Dit project betreft de uitgifte van frequentieband 2500 MHz tot 2690 MHz, en tevens van de band van 2010 MHz tot 2019.7 MHz voor mobiele communicatie toepassingen (GSM, UMTS, Wimax enz.). Eind 2007 is hieromtrent een eerste concept veilingmodel aan marktpartijen gepresenteerd. Op dat concept hebben marktpartijen een aantal opmerkingen gemaakt. Zo gaven zij aan voorkeur te hebben voor een veilingmodel waarin de markt zelf de verhouding bepaalt tussen gepaard en ongepaard spectrum (het eerste concept veilingmodel ging namelijk uit van een vooraf door de overheid bepaalde verhouding).

Op basis van de gemaakte opmerkingen zijn wijzigingen in het voorgestelde veilingmodel ingevoerd. Het veilingmodel zoals aangepast is een zogenaamde ‘combinatorische klokveiling’ geworden. Door middel van zo’n combinatorische klokveiling wordt de verhouding tussen gepaard en ongepaard spectrum in de veiling door de markt zelf bepaald.

De combinatorische klokveiling is vervolgens ‘vertaald’ naar een ontwerpregeling. In de regeling worden de regels gesteld ‘omtrent de verdeling en het gebruik van betreffende frequentieruimte’. De ontwerpregeling is samen met de ontwerpvergunningen openbaar geconsulteerd. De consultatieperiode startte op 12 maart 2008 en is op 23 april 2008 afgesloten. Als achtergrondinformatie bij de hiervoor genoemde consultatiedocumenten heeft Economische Zaken bij de start van de consultatie ook het beleidsvoornemen en het onderliggende beleidsonderzoek naar het veilingmodel (extern advies DotEcon) gepubliceerd.

Planning
Op dit moment vindt verwerking plaats van de ontvangen reacties op de consultatie. In het derde kwartaal 2008 start Agentschap Telecom met informatiesessies over de veiling voor marktpartijen. Begin vierde kwartaal 2008 start het Agentschap dan met de veilingprocedure zelf. Agentschap Telecom begeleidt de veiling namens het Ministerie van Economische Zaken.

Bron: Ministerie EZ

Concurrentie op telefonie en kabel in volgende fase

OPTA wil de verplichtingen schrappen die gelden voor KPN op de consumentenmarkt voor vaste telefonie. Op de zakelijke markt worden regels aangescherpt net zoals bij kabelaanbieders.

KPN zou hierdoor voortaan niet meer gebonden zijn aan verplichtingen bijvoorbeeld over mimimum- en maximumtarieven voor consumenten. Ook mag het telecomconcern vrijer de concurrentiestrijd aangaan met alternatieve aanbieders.

Op de zakelijke markt zal KPN worden gebonden aan strengere regulering omdat de OPTA in dat segment onvoldoende concurrentie ziet.

Kabelaanbieders kunnen meer verplichtingen tegemoet zien. ‘Terwijl de dominantie van KPN op haar thuismarkt, telefonie, voor een deel doorbroken is, hebben de kabelmaatschappijen op de omroepmarkt nog steeds een hoog marktaandeel’. Casema, @Home en Multikabel zijn samengevoegd tot Ziggo. Digitenne, IP TV en satelliet oefenen volgens de toezichthouder nog onvoldoende druk uit op de kabeltarieven en hebben niet voor meer keuze in het kabelpakket gezorgd. Zo kunnen consumenten straks kiezen van wie zij het analoge TV-pakket afnemen, net zoals zij nu al kunnen kiezen tussen verschillende telefoonaanbieders via het netwerk van KPN.

Bron: telecomlog.nl

KPN doet oude Telfort-masten van de hand

KPN doet oude Telfort-masten van de hand

KPN heeft 101 telecommunicatiemasten verkocht aan Novec, een onafhankelijke aanbieder van telecom-infrastructuur. Vanwege de integratie van het Telfort-netwerk in dat van KPN waren de masten overbodig geworden.

De masten worden door KPN en andere telecombedrijven nog wel gebruikt voor gsm- en umts-verkeer en kunnen ook ingezet worden voor het uitzenden van digitale radio- en tv-signalen en, in de toekomst, voor wimax. Ook de 210 Telfort-installatiepunten in hoogspanningsmasten zijn van KPN overgenomen, aldus het in Vianen gevestigde bedrijf. Novec, dat in 2004 is ontstaan uit de opsplitsing van Nozema, is een zelfstandige dochter van Tennet, een van de landelijke beheerders van de elektriciteitsinfractructuur.

Novec gaat de masten verhuren voor de distributie van telecom-, radio- en televisiesignalen. Uiteindelijk wil het bedrijf een landelijk netwerk voor de distributie van wimax, gsm, umts en t-dab kunnen bieden. Voor de koop van de KPN-masten beschikte het bedrijf al over 35 hoge zendpunten en beheerde het 500 antennes voor mobiele telecommunicatie en omroepsignalen in Nederland. KPN en Novec hebben geen financiële details over de transactie bekendgemaakt.

Bron tweakers.net

Orange wordt ‘Online’

DEN HAAG – De internetaanbieder Orange gaat in Nederland eind deze maand verder onder de naam Online. De naamswijziging is een gevolg van de overname van Orange Nederland door het mobiele telecombedrijf T-Mobile.

T-Mobile nam vorig jaar voor ruim 1,3 miljard euro Orange Nederland over van France Télécom. Onderdeel van de afspraken was dat de naam Orange voor 1 juli dit jaar zou verdwijnen op de Nederlandse markt. France Télécom hanteert deze naam namelijk nog in andere landen.

De internettak van Orange telt nu nog zo’n 360.000 klanten. De provider wordt een afzonderlijk onderdeel van T-Mobile, zei een woordvoerder van T-Mobile maandag. Voor de klanten verandert er niet veel. Zij behouden hun oude e-mailadres.

Bron: anp